Loading…

B1-B2 Online Norwegian Course

Master the language with this upper-intermediate to advanced online Norwegian course. The course follows the official syllabus. Your personal instructor and guide will provide feedback and help you achieve your goals.

 • Course ID: 10
 • Category: Norwegian
 • CEFR Level: Intermediate level (B1)

The B1-B2 online course in Norwegian consists of three core methodologies; the self-paced lessons, individual follow-up by the teacher, and conversation practice in the virtual classroom.

 

A self-paced online course

The content of the course is a comprehensive self-study program that covers all aspects of the Norwegian language from intermediate  to upper-intermediate level. 

 

Personal instructor and guide

You will get a personal instructor who will provide feedback for you on the exercises you complete on the platform, and you will have regular follow-up conversations with the teacher. This part of the training programme should be equivalent to 1 hour per month.

 

Virtual classroom lessons

All students on the program will be invited to join our virtual classroom lessons on B1 level. You can do maximum 16 hours online per week, including the virtual classroom lessons.

 

Approved training

Lingu is accredited by Vox to provide online language training for adult immigrants. After completing the course, you will get a certificate that states the total number of hours you have completed with us. You can use this certificate in job applications and applications to the UDI regarding permanent residence permit or citizenship.

 

Target audience

The course is best suitable for people with a need for a flexible learning solution and who has generally good computer skills. You also need to be able to work independently.

The programme is for expats who want to master the language and/or take the Test in Norwegian – higher level (Bergenstesten).

The interface has Norwegian or English as standard language. You can define another interface language from the login page.

Online
Stavanger
Bergen
Oslo
TUE 30 MAY
Time
Meeting
May 30
20:30
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
May 30, 2017
20:30 - 22:00
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi øver på å holde en presentasjon på norsk
WED 31 MAY
Time
Meeting
May 31
17:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
May 31, 2017
17:00 - 17:01
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
May 31
18:30
Conversation B2 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
May 31, 2017
18:30 - 19:30
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi jobber med
 • Vokabular/synonymer
 • Preposisjoner
 • Debattinnlegg

Læringsmål
Kunne presentere en sak eller en problemstilling 
og argumentere for eget syn på saken
Kunne lese med stor grad av selvstendighet 
og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål 
Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse
THU 1 JUN
Time
Meeting
Jun 1
12:00
Big group B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jun 1, 2017
12:00 - 13:30
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi jobber videre med skriftlig trening og skrivestrategier.

Velkommen!
SAT 3 JUN
Time
Meeting
Jun 3
14:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jun 3, 2017
14:00 - 15:30
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi ser på setningsstartere.
Vi øver på å bruke tekstbindere.
Vi diskuterer påstander.

Velkommen!
TUE 6 JUN
Time
Meeting
Jun 6
20:30
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jun 6, 2017
20:30 - 22:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi snakker om likestilling og øver på å bruke fraser som "jeg synes" ,"jeg tror" ,"jeg mener" og "uenig/enig i" "enig/enig om for å uttrykke meninger.


WED 7 JUN
Time
Meeting
Jun 7
17:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jun 7, 2017
17:00 - 18:30
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi jobber med ordforråd knyttet til skole og utdanning.
Vi diskuterer også påstander knyttet til dagens emne.

Velkommen!
Jun 7
18:30
Conversation B2 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Jun 7, 2017
18:30 - 20:00
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi jobber med
 • Partisipper
 • Vokabular 

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få innblikk i norsk politikk og dagsaktuelle temaer

Domene
Offentlig

THU 8 JUN
Time
Meeting
Jun 8
12:00
Conversation B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jun 8, 2017
12:00 - 13:30
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
SAT 10 JUN
Time
Meeting
Jun 10
14:00
B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jun 10, 2017
14:00 - 15:30
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi jobber med ordforråd og vi diskuterer forskjellige spørsmål knyttet til dagens tema.

Vi jobber også videre med setningsstartere og fraser for argumentasjon.

Velkommen!
MON 12 JUN
Time
Meeting
Jun 12
17:00
Conversation B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jun 12, 2017
17:00 - 18:30
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi går hovedregelen og - unntak samsvarsbøying av adjektiv før vi ser på et bilde sammen og prøver å beskrive det ved bruk av adjektiv.


TUE 13 JUN
Time
Meeting
Jun 13
18:30
Conversation B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jun 13, 2017
18:30 - 20:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi øver på å skrive gode og kreative tekster på norsk.


WED 14 JUN
Time
Meeting
Jun 14
18:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jun 14, 2017
18:00 - 19:30
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Sammen beskriver vi bildet ved hjelp av "som-setninger".


Jun 14
18:30
Conversation B2 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Jun 14, 2017
18:30 - 20:00
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi jobber med
Vokabular


Læringsmål
 • Kunne skrive sammendrag av hovedinnholdet
 • Å være kreativ i skriveprosessen

 Domene
Offentlig
THU 15 JUN
Time
Meeting
Jun 15
12:00
B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jun 15, 2017
12:00 - 13:30
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
SAT 17 JUN
Time
Meeting
Jun 17
14:00
B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jun 17, 2017
14:00 - 15:30
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi diskuterer og bruker kjente setningsstartere.
Vi ser også på reglene for IKKE.

Velkommen!
WED 21 JUN
Time
Meeting
Jun 21
17:00
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jun 21
18:45
Conversation B2 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jun 21, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi jobber med
 • Lytteforståelse
 • Vokabular 

Læringsmål
 • Kunne stille kritiske spørsmål til lesestoff
 •  Kunne gjøre rede for egne meninger i en diskusjon 
  og underbygge dem med relevante forklaringer, argumenter og kommentarer.

 Domene
Offentlig og personlig
TUE 27 JUN
Time
Meeting
Jun 27
18:45
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jun 27, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.


WED 28 JUN
Time
Meeting
Jun 28
17:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jun 28, 2017
17:00 - 18:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.


Jun 28
18:45
Conversation B2 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jun 28, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi jobber med
 • Retorikk
 • Kroppsspråk
 • Intonasjon
 • Lytting

Læringsmål
 • Kunne holde klare, forberedte innlegg om et emner relatert  til egne interesseområder 
TUE 4 JUL
Time
Meeting
Jul 4
18:45
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jul 4, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi øver på å holde en presentasjon på norsk

WED 5 JUL
Time
Meeting
Jul 5
17:00
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jul 5, 2017
17:00 - 18:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi ser på når vi kan bruke "skal" og når vi bør bruke "kommer til å".Jul 5
18:45
Conversation B2 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jul 5, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi jobber med
 • Ord og uttrykk for å dele meninger om en sak
 • Uttrykke uenighet
 • Argumentasjon
 • Ytringssyntaks


Læringsmål
 • Kunne delta aktivt i diskusjoner og argumentere for  egne synspunkter på en nyansert måte
 • Kunne stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 
TUE 11 JUL
Time
Meeting
Jul 11
18:45
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jul 11, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Når bruker vi "i", og når bruker vi "på"?

WED 12 JUL
Time
Meeting
Jul 12
17:00
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jul 12, 2017
17:00 - 18:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi ser på en godt skrevet tekst og en dårlig skrevet tekst. Hva gjør teksten dårlig/god ? Vi snakker også om skrivestrategier når du skriver på andrespråket ditt.

Jul 12
18:45
Conversation B2 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jul 12, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi jobber med
 • Formelt subjekt
 • Ord og uttrykk for å begrunne dine synspunkter
 • Leserinnlegg

Læringsmål
 • Kunne hente ut hovedinnholdet fra en tekst og bruke det til i en diskusjon om tema
 • Bli kjent med vær varsom-plakaten
 • Kunnen være aktiv i uformell samtale og 
  kommentere, vurdere og komme med forslag 
  og synspunkter

 Domene
Offentlig

TUE 18 JUL
Time
Meeting
Jul 18
18:45
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jul 18, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi later som vi er på jobb og har lunsjpause …- Hva snakker vi om?

WED 19 JUL
Time
Meeting
Jul 19
17:00
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jul 19, 2017
17:00 - 18:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi prøver å forklare norske ord på norsk uten å bruke ordet! De andre skal gjette hvilket ord det er.

Jul 19
18:45
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jul 19, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi jobber med
Lese-, skrive- og lyttestrategier

Læringsmål
Bli kjent med prøveformatet og vurderingsveiledningene
Språkkrav for høyere utdanning

Domene
Opplæringsdomenet
TUE 25 JUL
Time
Meeting
Jul 25
18:45
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jul 25, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
WED 26 JUL
Time
Meeting
Jul 26
17:00
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jul 26, 2017
17:00 - 18:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig


TUE 1 AUG
Time
Meeting
Aug 1
18:45
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Aug 1, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv

WED 2 AUG
Time
Meeting
Aug 2
17:00
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Aug 2, 2017
17:00 - 18:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Grammatikk
verb
formelt subjekt

Læringsmål
 • å kunne forstå og skrive tekster med et formelt språk.

TUE 8 AUG
Time
Meeting
Aug 8
18:45
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Aug 8, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig

WED 9 AUG
Time
Meeting
Aug 9
17:00
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Aug 9, 2017
17:00 - 18:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
B1

INSTRUCTORS

LESSONS

Course lessons

Getting started

Units

10

Estimated time

0h 34m

This lesson is meant for new students at Lingu, and covers what you need to know in order to have a successful learning experience with us.

Hva er B2

Units

9

Estimated time

2h 32m

Assignments

2

Norge i endring

Units

14

Estimated time

2h 16m

Assignments

6

3. Helse

Units

12

Estimated time

3h 48m

Assignments

2

4. Kunst og kultur

Units

13

Estimated time

2h 23m

Assignments

5

Klima

Units

5

Estimated time

1h 51m

Assignments

3

6. Utdanning og arbeidsliv

Units

21

Estimated time

7h 13m

Assignments

6

7. Media

Units

6

Estimated time

0h 49m

Assignments

3

8. Norsk politikk

Units

9

Estimated time

2h 17m

Bonus: Alle tiders måltid

Units

9

Estimated time

5h 49m

Denne leksjonen bygger på TV2's tv-serie Alle tiders måltid hvor vi følger en helt vanlig norsk familie på en tidsreise fra 1920 til og med 1990-tallet. Du lærer en hel del om både nyere norsk historie og hvordan levemåten og kulturen har utviklet seg.

Grammatikk- og skrivekurs B1

Units

14

Estimated time

2h 1m

Assignments

5

Norwegian Geography Part 2

Units

12

Estimated time

1h 47m

This video lesson will walk you through the geography of Norway.

Book this course
Choose a licence option
3 months access : kr4,990.00
6 months access : kr9,750.00
9 months access : kr16,200.00
Choose a group
Online

B1 Live online classes

start any time
Online

B2 Live online classes

start any time
B1-B2 Online Norwegian Course
Total: kr0.00

You need to sign up or sign in to book this course!