Loading…

B1-B2 Online Norwegian Course

Master the language with this intermediate to advanced online Norwegian course. The course follows the official syllabus. Your personal instructor and guide will provide feedback and help you achieve your goals.

 • Course ID: 10
 • Category: Norwegian
 • CEFR Level: Intermediate level (B1)

The B1-B2 online course in Norwegian consists of three core methodologies; the self-paced lessons, individual follow-up by the teacher, and conversation practice in the virtual classroom.

 

A self-paced online course

The content of the course is a comprehensive self-study program that covers all aspects of the Norwegian language from intermediate  to upper-intermediate level. 

 

Personal instructor and guide

You will get a personal instructor who will provide feedback for you on the exercises you complete on the platform, and you will have regular follow-up conversations with the teacher. 

 

Virtual classroom lessons

All students on the program will be invited to join our virtual classroom lessons on B1 level. You can do maximum 12 hours online per week, including the virtual classroom lessons.

 

Approved training

Lingu is accredited by Kompetanse Norge to provide online language training for adult immigrants. After completing the course, you will get a certificate that states the total number of hours you have completed with us. You can use this certificate in job applications and applications to the UDI regarding permanent residence permit or citizenship in Norway.

 

Target audience

The course is best suitable for people with a need for a flexible learning solution and who has generally good computer skills. You also need to be able to work independently.

The programme is for expats who want to master the language and/or take the Test in Norwegian – higher level (Bergenstesten).

The interface has Norwegian or English as standard language. You can define another interface language from the login page.

Stavanger
Oslo
Bergen
Online
WED 20 SEP
Time
Meeting
Sep 20
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Sep 20, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
Vokabular


Læringsmål
 • Kunne skrive sammendrag av hovedinnholdet
 • Å være kreativ i skriveprosessen

 Domene
Offentlig
THU 21 SEP
Time
Meeting
Sep 21
12:00
Conversation B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Sep 21, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi snakker sammen om eldreomsorgen i Norge og i andre land.
Sep 21
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 21, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • substantiviske leddsetninger

Læringsmål
 • kunne starte, opprettholde og avslutte en samtale om kjente emner

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=420

Domene 
Offentlig
SAT 23 SEP
Time
Meeting
Sep 23
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Sep 23, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

MON 25 SEP
Time
Meeting
Sep 25
18:30
Conversation B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Sep 25, 2017
18:30 - 19:30
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 • rettskriving
 • ordstilling
 • formelt subjekt
 • post-verbial nekting

Læringsmål
 • kunne skrive en sammenhengende tekst uten mange feil
TUE 26 SEP
Time
Meeting
Sep 26
20:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Sep 26, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi snakker om likestilling og øver på å  bruke fraser som  "jeg synes" ,"jeg tror" ,"jeg mener" og "uenig/enig i" "enig/enig om for å uttrykke meninger.
WED 27 SEP
Time
Meeting
Sep 27
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Sep 27, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Formelt subjekt
 • Ord og uttrykk for å begrunne dine synspunkter
 • Leserinnlegg

Læringsmål
 • Kunne hente ut hovedinnholdet fra en tekst og bruke det til i en diskusjon om tema
 • Bli kjent med vær varsom-plakaten
 • Kunnen være aktiv i uformell samtale og  kommentere, vurdere og komme med forslag 
  og synspunkter

 Domene
Offentlig

THU 28 SEP
Time
Meeting
Sep 28
12:00
Profile gaute Gaute Grov
Sep 28, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi snakker sammen om hva som er et sunt kosthold og en sunn livsstil og om usunne vaner.
Sep 28
18:45
Conversation B1 Online
Profile cv pic Milan Tosic
Sep 28, 2017
18:45 - 19:45
Online
Cv pic Milan Tosic
Grammatikk
verb
formelt subjekt

Læringsmål
 • å kunne forstå og skrive tekster med et formelt språk.
SAT 30 SEP
Time
Meeting
Sep 30
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Sep 30, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig


MON 2 OCT
Time
Meeting
Oct 2
17:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 2, 2017
17:45 - 18:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi øver på å holde en presentasjon på norsk

TUE 3 OCT
Time
Meeting
Oct 3
20:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Oct 3, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi går hovedregelen og - unntak samsvarsbøying av adjektiv før vi ser på et bilde sammen og prøver å beskrive det ved bruk av adjektiv.
WED 4 OCT
Time
Meeting
Oct 4
20:00
Conversation B2
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Oct 4, 2017
20:00 - 21:00
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Retorikk
 • Kroppsspråk
 • Intonasjon
 • Lytting

Læringsmål
 • Kunne holde klare, forberedte innlegg om et emner relatert  til egne interesseområder 
THU 5 OCT
Time
Meeting
Oct 5
12:00
Conversation B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Oct 5, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi snakker sammen om i hvilken grad journalister her ytringsfrihet. Du vil få muligheten til å fortelle om dine meninger og begrunne dem. 
Oct 5
18:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 5, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig
SAT 7 OCT
Time
Meeting
Oct 7
12:00
Big group B1 Online
Profile kari Kari Hennum
Oct 7, 2017
12:00 - 13:00
Online
Kari Kari Hennum
Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
MON 9 OCT
Time
Meeting
Oct 9
18:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 9, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv
TUE 10 OCT
Time
Meeting
Oct 10
20:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Oct 10, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.

WED 11 OCT
Time
Meeting
Oct 11
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Oct 11, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Ord og uttrykk for å dele meninger om en sak
 • Uttrykke uenighet
 • Argumentasjon
 • Ytringssyntaks


Læringsmål
 • Kunne delta aktivt i diskusjoner og argumentere for  egne synspunkter på en nyansert måte
 • Kunne stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 
THU 12 OCT
Time
Meeting
Oct 12
12:00
Conversation B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Oct 12, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger

Læringsmål
å kunne presentere deg selv og  og egen kompetanse og  svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

Domene
Arbeidsliv

Oct 12
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 12, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
SAT 14 OCT
Time
Meeting
Oct 14
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 14, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

MON 16 OCT
Time
Meeting
Oct 16
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 16, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
TUE 17 OCT
Time
Meeting
Oct 17
20:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Oct 17, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi ser på uformelle regler i arbeidslivet og snakker sammen om dem.
WED 18 OCT
Time
Meeting
Oct 18
20:00
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Oct 18, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
Lese-, skrive og lyttestrategier

Læringsmål
Bli kjent med prøveformatet og vurderingsveiledningene
Språkkrav for høyere utdanning

Domene
Opplæringsdomenet
THU 19 OCT
Time
Meeting
Oct 19
12:00
Conversation B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Oct 19, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi later som vi er på jobb og har lunsjpause …- Hva snakker vi om?
Oct 19
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 19, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk:
 • Substantiv
 • Helsetninger og setninger med "det".


SAT 21 OCT
Time
Meeting
Oct 21
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 21, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig


MON 23 OCT
Time
Meeting
Oct 23
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 23, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine planer og ønsker
 • kunne fortelle om dine egenskaper og din kompetanse
 • få kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gjør før timen
Tenk på hva din drømmejobb er og hva som er viktig for at du skal trives i en jobb.

Domene

Arbeidsliv
TUE 24 OCT
Time
Meeting
Oct 24
20:00
Conversation B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Oct 24, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi blir kjent og går gjennom hva du bør kunne når du er ferdig med dette kurset.
Vi ser også på eksempelsvar på kompetansenorge.no og sammenligner svar på nivå A2 og nivå B1.
WED 25 OCT
Time
Meeting
Oct 25
20:00
Conversation B2
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Oct 25, 2017
20:00 - 21:00
35 experience points available. Lese og lytte,Grammatikk,VokabularogSamtale
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Vokabular
 • Inversjon
 • Indirekte tale 

Læringsmål
 • Få bedre forståelse av hva det vil si å være på nivå B2
 • Økt bevissthet rundt  læringsstrategier du kan ta i bruk


THU 26 OCT
Time
Meeting
Oct 26
12:00
Profile gaute Gaute Grov
Oct 26, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • substantiv
 • tekstbinding
 • eiendomsord

Læringsmål
 • kunne skrive sammenhengende tekster om kjente emner
 • kunne gjengi et hendelsesforløp som en sammenhengende framstilling 

Oppgaver til timen:

Hvor:
Medlemssiden på lingu.no
Kurs: Grammatikk- og skrivekurs B1
Oppgaver: 8. Ubestemt og bestemt form i skriving og 9. Ubestemt og bestemt form

Oct 26
18:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 26, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi jobber med
 • imperativ
 • muntlig interaksjon
 • vokabular

Læringsmål
 • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål
 • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)
SAT 28 OCT
Time
Meeting
Oct 28
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 28, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
MON 30 OCT
Time
Meeting
Oct 30
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 30, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • sammensatte substantiv
 • ordforråd

Læringsmål
 • kunne søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i  faktatekster 
 • kunne uttryke egne synspunkter og forklare og begrunne disse

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=360

Domene
Offentlig

WED 1 NOV
Time
Meeting
Nov 1
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 1, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Samtale,Grammatikk,VokabularogLese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular
 • Bindeord
 • Ubestemt og bestemt form
 • tekstsyntaks
 • Noen verbregler 

Læringsmål
 • Få bedre forståelse av hva det vil si å skrive på nivå B2
 • Økt bevissthet rundt skrivestrategier du kan ta i bruk
WED 8 NOV
Time
Meeting
Nov 8
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 8, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Grammatikk,Vokabular,SamtaleogLese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular
 • Er eller har
 • s- Passiv 

Læringsmål
 • Utvide vokabularet ditt
 • Få innsikt i landets historie og dagsaktuelle temaer.
 • Øve på å skrive leserinnlegg

Domene
Offentlig
WED 15 NOV
Time
Meeting
Nov 15
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 15, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Lese og lytte,Samtale,VokabularogGrammatikk
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular 
 • Ordstilling på høyere nivå innholdsforståelse

Læringsmål
 • Kunne uttrykke deg om kunst- og kulturliv
 • Kreativ skriving

Domene
Offentlig og personlig


WED 22 NOV
Time
Meeting
Nov 22
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 22, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Grammatikk,Vokabular,SamtaleogLese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular
 • Adjektiviske leddsetninger og fraser
 • Tekstbinding og -struktur 

Læringsmål
 • Kunne holde en klar og forberedt presentasjon av deg selv
 • Kunne tilpasse språket til situasjonen
 • Kunne skrive et formelt men personlig brev (søknad)

Domene
Arbeidslivsdomenet

WED 29 NOV
Time
Meeting
Nov 29
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 29, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Lese og lytte,Samtale,VokabularogGrammatikk
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Synonymer
 • Sammenlikne
 • Tekstsyntaks

Læringsmål
 • Kunne lese og forstå artikler 
 • Kunne skrive en saklig tekst samt gi uttrykk for og argumentere for eget syn på saken

Domene
Arbeidslivsdomenet


WED 6 DEC
Time
Meeting
Dec 6
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Dec 6, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Lese og lytte,Samtale,VokabularogGrammatikk
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular/synonymer
 • Preposisjoner
 • Debattinnlegg

Læringsmål
Kunne presentere en sak eller en problemstilling  og argumentere for eget syn på saken
Kunne lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål
Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse

Domene
Opplæringsdomenet
WED 13 DEC
Time
Meeting
Dec 13
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Dec 13, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Vokabular,Grammatikk,SamtaleogLese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Partisipper
 • Vokabular 

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få innblikk i norsk politikk og dagsaktuelle temaer

Domene
Offentlig

WED 20 DEC
Time
Meeting
Dec 20
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Dec 20, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Grammatikk,Vokabular,SamtaleogLese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
Vokabular


Læringsmål
 • Kunne skrive sammendrag av hovedinnholdet
 • Å være kreativ i skriveprosessen

 Domene
Offentlig
WED 3 JAN
Time
Meeting
Jan 3
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Jan 3, 2018
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Grammatikk,Vokabular,SamtaleogLese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Formelt subjekt
 • Ord og uttrykk for å begrunne dine synspunkter
 • Leserinnlegg

Læringsmål
 • Kunne hente ut hovedinnholdet fra en tekst og bruke det til i en diskusjon om tema
 • Bli kjent med vær varsom-plakaten
 • Kunnen være aktiv i uformell samtale og  kommentere, vurdere og komme med forslag 
  og synspunkter

 Domene
Offentlig

WED 10 JAN
Time
Meeting
Jan 10
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Jan 10, 2018
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Grammatikk,Vokabular,SamtaleogLese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Lytteforståelse
 • Vokabular 

Læringsmål
 • Kunne stille kritiske spørsmål til lesestoff
 •  Kunne gjøre rede for egne meninger i en diskusjon 
  og underbygge dem med relevante forklaringer, argumenter og kommentarer.

 Domene
Offentlig og personlig
WED 17 JAN
Time
Meeting
Jan 17
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Jan 17, 2018
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Grammatikk,Vokabular,SamtaleogLese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Ord og uttrykk for å dele meninger om en sak
 • Uttrykke uenighet
 • Argumentasjon
 • Ytringssyntaks


Læringsmål
 • Kunne delta aktivt i diskusjoner og argumentere for  egne synspunkter på en nyansert måte
 • Kunne stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 
WED 24 JAN
Time
Meeting
Jan 24
20:00
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Jan 24, 2018
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Lese og lytte,Samtale,VokabularogGrammatikk
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
Lese-, skrive og lyttestrategier

Læringsmål
Bli kjent med prøveformatet og vurderingsveiledningene
Språkkrav for høyere utdanning

Domene
Opplæringsdomenet

INSTRUCTORS

LESSONS

Course lessons

Units

10

Estimated time

0h 35m

This lesson is meant for new students at Lingu, and covers what you need to know in order to have a successful learning experience with us.

Units

11

Estimated time

3h 7m

Assignments

3

Units

12

Estimated time

1h 47m

This video lesson will walk you through the geography of Norway.

Units

14

Estimated time

2h 19m

Assignments

6

Units

11

Estimated time

3h 44m

Assignments

2

Units

15

Estimated time

2h 4m

Assignments

5

Points

15

Units

13

Estimated time

2h 23m

Assignments

5

Units

5

Estimated time

1h 51m

Assignments

3

Units

19

Estimated time

6h 43m

Assignments

6

Units

6

Estimated time

2h 4m

Assignments

3

Units

10

Estimated time

2h 20m

Units

9

Estimated time

5h 49m

Denne leksjonen bygger på TV2's tv-serie Alle tiders måltid hvor vi følger en helt vanlig norsk familie på en tidsreise fra 1920 til og med 1990-tallet. Du lærer en hel del om både nyere norsk historie og hvordan levemåten og kulturen har utviklet seg.

Book this course
Choose a licence option
3 months access : kr4,990.00
6 months access : kr9,750.00
9 months access : kr16,200.00
Choose a group
Online

B1 Live online classes

Start any time!
Online

B2 Live online classes

Start any time!
B1-B2 Online Norwegian Course
Total: kr0.00

You need to sign up or sign in to book this course!