Loading…

B1-B2 Online Norwegian Course

Master the language with this upper-intermediate to advanced online Norwegian course. The course follows the official syllabus. Your personal instructor and guide will provide feedback and help you achieve your goals.

 • Course ID: 10
 • Category: Norwegian
 • CEFR Level: Intermediate level (B1)

The B1-B2 online course in Norwegian consists of three core methodologies; the self-paced lessons, individual follow-up by the teacher, and conversation practice in the virtual classroom.

 

A self-paced online course

The content of the course is a comprehensive self-study program that covers all aspects of the Norwegian language from intermediate  to upper-intermediate level. 

 

Personal instructor and guide

You will get a personal instructor who will provide feedback for you on the exercises you complete on the platform, and you will have regular follow-up conversations with the teacher. This part of the training programme should be equivalent to 1 hour per month.

 

Virtual classroom lessons

All students on the program will be invited to join our virtual classroom lessons on B1 level. You can do maximum 16 hours online per week, including the virtual classroom lessons.

 

Approved training

Lingu is accredited by Vox to provide online language training for adult immigrants. After completing the course, you will get a certificate that states the total number of hours you have completed with us. You can use this certificate in job applications and applications to the UDI regarding permanent residence permit or citizenship.

 

Target audience

The course is best suitable for people with a need for a flexible learning solution and who has generally good computer skills. You also need to be able to work independently.

The programme is for expats who want to master the language and/or take the Test in Norwegian – higher level (Bergenstesten).

The interface has Norwegian or English as standard language. You can define another interface language from the login page.

Online
Stavanger
Oslo
Bergen
TUE 25 JUL
Time
Meeting
Jul 25
18:45
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jul 25, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
WED 26 JUL
Time
Meeting
Jul 26
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Jul 26, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Vokabular
 • Inversjon
 • Indirekte tale 

Læringsmål
 • Få bedre forståelse av hva det vil si å være på nivå B2
 • Økt bevissthet rundt  læringsstrategier du kan ta i bruk


THU 27 JUL
Time
Meeting
Jul 27
19:00
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jul 27, 2017
19:00 - 20:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig


SAT 29 JUL
Time
Meeting
Jul 29
12:15
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Jul 29, 2017
12:15 - 13:15
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
vI jobber med vokabular og tekstsyntaks.
TUE 1 AUG
Time
Meeting
Aug 1
18:45
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Aug 1, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv

WED 2 AUG
Time
Meeting
Aug 2
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Aug 2, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular
 • Bindeord
 • Ubestemt og bestemt form
 • tekstsyntaks
 • Noen verbregler 

Læringsmål
 • Få bedre forståelse av hva det vil si å skrive på nivå B2
 • Økt bevissthet rundt skrivestrategier du kan ta i bruk
THU 3 AUG
Time
Meeting
Aug 3
19:00
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Aug 3, 2017
19:00 - 20:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Grammatikk
verb
formelt subjekt

Læringsmål
 • å kunne forstå og skrive tekster med et formelt språk.

TUE 8 AUG
Time
Meeting
Aug 8
18:45
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Aug 8, 2017
18:45 - 19:45
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig

Aug 8
19:00
Stor gruppe B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Aug 8, 2017
19:00 - 20:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi ser på når vi kan bruke "skal" og når vi bør bruke "kommer til å".
WED 9 AUG
Time
Meeting
Aug 9
17:00
Conversation B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Aug 9, 2017
17:00 - 18:30
Online
Gaute Gaute Grov
Vi blir kjent og går gjennom hva du bør kunne når du er ferdig med dette kurset.
Vi ser også på eksempelsvar på kompetansenorge.no og sammenligner svar på nivå A2 og nivå B1.
Aug 9
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Aug 9, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular
 • Er eller har
 • s- Passiv 

Læringsmål
 • Utvide vokabularet ditt
 • Få innsikt i landets historie og dagsaktuelle temaer.
 • Øve på å skrive leserinnlegg

Domene
Offentlig
THU 10 AUG
Time
Meeting
Aug 10
11:30
Profile gaute Gaute Grov
Aug 10, 2017
11:30 - 12:30
Online
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • substantiv
 • tekstbinding
 • eiendomsord

Læringsmål
 • kunne skrive sammenhengende tekster om kjente emner
 • kunne gjengi et hendelsesforløp som en sammenhengende framstilling 

Oppgaver til timen:

Hvor:
Medlemssiden på lingu.no
Kurs: Grammatikk- og skrivekurs B1
Oppgaver: 8. Ubestemt og bestemt form i skriving og 9. Ubestemt og bestemt form

Aug 10
19:00
Conversation B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Aug 10, 2017
19:00 - 20:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
This is a conversation class with limited seats. In order to participate, you must have a working microphone on your computer. Also, please do not reserve seat unless you intend to participate in the class. If you cannot join the class, you must remove your seat reservation asap, so other students can join. Thanks for understanding!
B1
SAT 12 AUG
Time
Meeting
Aug 12
12:00
Stor gruppe B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Aug 12, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

MON 14 AUG
Time
Meeting
Aug 14
19:00
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Aug 14, 2017
19:00 - 20:00
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig
TUE 15 AUG
Time
Meeting
Aug 15
19:00
Profile gaute Gaute Grov
Aug 15, 2017
19:00 - 20:00
Online
Gaute Gaute Grov
Sammen beskriver vi bildet ved hjelp av "som-setninger".
WED 16 AUG
Time
Meeting
Aug 16
17:00
Conversation B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Aug 16, 2017
17:00 - 18:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi snakker sammen om eldreomsorgen i Norge og i andre land.
Aug 16
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Aug 16, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular 
 • Ordstilling på høyere nivå innholdsforståelse

Læringsmål
 • Kunne uttrykke deg om kunst- og kulturliv
 • Kreativ skriving

Domene
Offentlig og personlig


THU 17 AUG
Time
Meeting
Aug 17
11:30
Profile gaute Gaute Grov
Aug 17, 2017
11:30 - 12:30
Online
Gaute Gaute Grov
Vi snakker om likestilling og øver på å  bruke fraser som  "jeg synes" ,"jeg tror" ,"jeg mener" og "uenig/enig i" "enig/enig om for å uttrykke meninger.
Aug 17
18:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Aug 17, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv
SAT 19 AUG
Time
Meeting
Aug 19
12:00
Stor gruppe B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Aug 19, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

MON 21 AUG
Time
Meeting
Aug 21
17:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Aug 21, 2017
17:45 - 18:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
TUE 22 AUG
Time
Meeting
Aug 22
19:00
Stor gruppe B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Aug 22, 2017
19:00 - 20:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi ser på når vi kan bruke "skal" og når vi bør bruke "kommer til å".
WED 23 AUG
Time
Meeting
Aug 23
17:00
Profile kari Kari Hennum
Aug 23, 2017
17:00 - 18:00
Online
Kari Kari Hennum
Vi snakker sammen om hva som er et sunt kosthold og en sunn livsstil og om usunne vaner.
Aug 23
20:00
Conversation B2
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Aug 23, 2017
20:00 - 21:00
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular
 • Adjektiviske leddsetninger og fraser
 • Tekstbinding og -struktur 

Læringsmål
 • Kunne holde en klar og forberedt presentasjon av deg selv
 • Kunne tilpasse språket til situasjonen
 • Kunne skrive et formelt men personlig brev (søknad)

Domene
Arbeidslivsdomenet

THU 24 AUG
Time
Meeting
Aug 24
11:30
Profile kari Kari Hennum
Aug 24, 2017
11:30 - 12:30
Online
Kari Kari Hennum
Vi går hovedregelen og - unntak samsvarsbøying av adjektiv før vi ser på et bilde sammen og prøver å beskrive det ved bruk av adjektiv.
Aug 24
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Aug 24, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
SAT 26 AUG
Time
Meeting
Aug 26
12:00
Stor gruppe B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Aug 26, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

MON 28 AUG
Time
Meeting
Aug 28
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Aug 28, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk:
 • Substantiv
 • Helsetninger og setninger med "det".
TUE 29 AUG
Time
Meeting
Aug 29
19:00
Profile gaute Gaute Grov
Aug 29, 2017
19:00 - 20:00
Online
Gaute Gaute Grov
Sammen beskriver vi bildet ved hjelp av "som-setninger".
WED 30 AUG
Time
Meeting
Aug 30
17:00
Conversation B1 Online
Profile kari Kari Hennum
Aug 30, 2017
17:00 - 18:00
Online
Kari Kari Hennum
Vi snakker sammen om i hvilken grad journalister her ytringsfrihet. Du vil få muligheten til å fortelle om dine meninger og begrunne dem. 
Aug 30
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Aug 30, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Synonymer
 • Sammenlikne
 • Tekstsyntaks

Læringsmål
 • Kunne lese og forstå artikler 
 • Kunne skrive en saklig tekst samt gi uttrykk for og argumentere for eget syn på saken

Domene
Arbeidslivsdomenet


THU 31 AUG
Time
Meeting
Aug 31
11:30
Profile kari Kari Hennum
Aug 31, 2017
11:30 - 12:30
Online
Kari Kari Hennum
Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.

Aug 31
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Aug 31, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine planer og ønsker
 • kunne fortelle om dine egenskaper og din kompetanse
 • få kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gjør før timen
Tenk på hva din drømmejobb er og hva som er viktig for at du skal trives i en jobb.

Domene

Arbeidsliv
SAT 2 SEP
Time
Meeting
Sep 2
12:00
Stor gruppe B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Sep 2, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

MON 4 SEP
Time
Meeting
Sep 4
17:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 4, 2017
17:45 - 18:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi jobber med
 • imperativ
 • muntlig interaksjon
 • vokabular

Læringsmål
 • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål
 • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)
WED 6 SEP
Time
Meeting
Sep 6
17:00
Conversation B1 Online
Profile kari Kari Hennum
Sep 6, 2017
17:00 - 18:00
Online
Kari Kari Hennum
Grammatikk
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger

Læringsmål
å kunne presentere deg selv og  og egen kompetanse og  svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

Domene
Arbeidsliv

Sep 6
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Sep 6, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular/synonymer
 • Preposisjoner
 • Debattinnlegg

Læringsmål
Kunne presentere en sak eller en problemstilling  og argumentere for eget syn på saken
Kunne lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål
Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse

Domene
Opplæringsdomenet
THU 7 SEP
Time
Meeting
Sep 7
11:30
Profile kari Kari Hennum
Sep 7, 2017
11:30 - 12:30
Online
Kari Kari Hennum
Vi ser på uformelle regler i arbeidslivet og snakker sammen om dem.
Sep 7
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 7, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • sammensatte substantiv
 • ordforråd

Læringsmål
 • kunne søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i faktatekster
 • kunne uttryke egne synspunkter og forklare og begrunne disse

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=360

Domene
Offentlig
SAT 9 SEP
Time
Meeting
Sep 9
12:00
Stor gruppe B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Sep 9, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
.Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig

MON 11 SEP
Time
Meeting
Sep 11
18:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 11, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • verb
 • substantiv
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster knyttet til egen livssituasjon
 • kunne uttrykke meninger og gjenfortelle og beskrive egne opplevelser og tanker
WED 13 SEP
Time
Meeting
Sep 13
17:00
Conversation B1 Online
Profile kari Kari Hennum
Sep 13, 2017
17:00 - 18:00
Online
Kari Kari Hennum
Vi later som vi er på jobb og har lunsjpause …- Hva snakker vi om?
Sep 13
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Sep 13, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Partisipper
 • Vokabular 

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få innblikk i norsk politikk og dagsaktuelle temaer

Domene
Offentlig

THU 14 SEP
Time
Meeting
Sep 14
11:30
Conversation B1 Online
Profile kari Kari Hennum
Sep 14, 2017
11:30 - 12:00
Online
Kari Kari Hennum
Vi blir kjent og går gjennom hva du bør kunne når du er ferdig med dette kurset.
Vi ser også på eksempelsvar på kompetansenorge.no og sammenligner svar på nivå A2 og nivå B1.
Sep 14
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 14, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • perfektum partisipp
 • s-verb
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne gi en relativt detaljert beskrivelse av opplevelse og hendelser
 • Kunne uttrykke synspunkter , enighet og uenighet

Domene
Personlig
SAT 16 SEP
Time
Meeting
Sep 16
12:00
Stor gruppe B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Sep 16, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
WED 20 SEP
Time
Meeting
Sep 20
17:00
Profile kari Kari Hennum
Sep 20, 2017
17:00 - 18:00
Online
Kari Kari Hennum
Grammatikk
 • substantiv
 • tekstbinding
 • eiendomsord

Læringsmål
 • kunne skrive sammenhengende tekster om kjente emner
 • kunne gjengi et hendelsesforløp som en sammenhengende framstilling 

Oppgaver til timen:

Hvor:
Medlemssiden på lingu.no
Kurs: Grammatikk- og skrivekurs B1
Oppgaver: 8. Ubestemt og bestemt form i skriving og 9. Ubestemt og bestemt form

Sep 20
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Sep 20, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
Vokabular


Læringsmål
 • Kunne skrive sammendrag av hovedinnholdet
 • Å være kreativ i skriveprosessen

 Domene
Offentlig
THU 21 SEP
Time
Meeting
Sep 21
11:30
Conversation B1 Online
Profile kari Kari Hennum
Sep 21, 2017
11:30 - 12:30
Online
Kari Kari Hennum
Vi snakker sammen om eldreomsorgen i Norge og i andre land.

INSTRUCTORS

LESSONS

Course lessons

Getting started

Units

10

Estimated time

0h 35m

This lesson is meant for new students at Lingu, and covers what you need to know in order to have a successful learning experience with us.

1. Hva er B2

Units

11

Estimated time

3h 7m

Assignments

3

2. Norge i endring

Units

14

Estimated time

2h 16m

Assignments

6

Norwegian Geography Part 2

Units

12

Estimated time

1h 47m

This video lesson will walk you through the geography of Norway.

3. Helse

Units

12

Estimated time

3h 48m

Assignments

2

4. Kunst og kultur

Units

13

Estimated time

2h 23m

Assignments

5

5. Klima

Units

5

Estimated time

1h 51m

Assignments

3

6. Utdanning og arbeidsliv

Units

21

Estimated time

7h 13m

Assignments

6

7. Media

Units

6

Estimated time

1h 59m

Assignments

3

8. Norsk politikk

Units

9

Estimated time

2h 17m

Grammatikk- og skrivekurs B1

Units

14

Estimated time

2h 1m

Assignments

5

Bonus: Alle tiders måltid

Units

9

Estimated time

5h 49m

Denne leksjonen bygger på TV2's tv-serie Alle tiders måltid hvor vi følger en helt vanlig norsk familie på en tidsreise fra 1920 til og med 1990-tallet. Du lærer en hel del om både nyere norsk historie og hvordan levemåten og kulturen har utviklet seg.

Book this course
Choose a licence option
3 months access : 4,990.00 kr
6 months access : 9,750.00 kr
9 months access : 16,200.00 kr
Choose a group
Online

B1 Live online classes

Start any time!
Online

B2 Live online classes

Start any time!
B1-B2 Online Norwegian Course
Total: 0.00 kr

You need to sign up or sign in to book this course!