Loading…

B1 English Intermediate – Breakthrough!

Ved hjelp av dette kurset vil du oppleve et språklig gjennombrudd. Du vil endelig bli tryggere på engelsk og føle at du noenlunde behersker språket. På dette nivået vil du få nye grammatiske utfordringer og utvide ditt ordforråd.

  • Course ID: 24
  • Category: English
  • CEFR Level: Intermediate level (B1)

Mål og målsettinger

Etter å ha gjennomført kurset, vil du:

  • Kunne kommunisere ved hjelp av avanserte begreper;
  • Kunne bøye ord  og bruke avanserte setningskonstruksjoner med selvtillit;
  • Kunne uttrykk deg med selvtillit;
  • Bli mer trygg på engelsk.

 

Kursbeskrivelse

Dette kurset er for deg som ønsker å ta et skritt nærmere mer avansert engelsk, føle deg mer komfortabel i en rekke sosiale settinger. Perfeksjonering av grammatikkbruk og samtaletrening er fokusområdene for dette kurset. Kursdeltakere på  dette kurset kan allerede en god del engelsk før kursstart. Derfor er hensikten med kurset å få deg til å bruke allerede  innlært vokabular samt utvide ditt vokabular og heve grammatikknivået.

Kurset legger til rette for at du får så mye snakketrening som mulig i timen. I begynnelsen av hver time varmer vi opp med spill/lek.

 

Metode og vurderingsformer

For å heve ditt språknivå, vil du få mange samtaleoppgaver, korte forelesninger i engelsk uttale for nordmenn og uttrykke deg muntlig i plenumsdiskusjoner.

Kurset følger et vel utformet og utfyllende læreverk med en fastsatt progresjon, men din progresjon vil likevel bli vurdert underveis i kurset.

Ved kursstart vil vi fokusere på å revidere tidligere tilegnet grammatikk, mens vi senere i kursperioden vil fokusere på spesifikke grammatiske elementer. Samtlige kursdeltakere vil få tilbakemelding på deres personlige fremgang kontinuerlig i løpet av kursperioden.

 

Betaling

Dette kurset er et abonnementskurs. Dette betyr at du inngår en månedlig betalingsavtale. Kortet ditt vil automatisk bli belastet helt til du sier opp abonnementet. Du kan stanse abonnementet når du vil.

Når du har fullført et nivå, kan du gå videre til neste nivå med et enkelt klikk.

 

Kursmateriell

Kursboken er obligatorisk for alle kursdeltakere. Du kan kjøpe den hos oss når du kommer til første time, eller bestille den på nettet ved å følge linken under.

New Headway Intermediate 4th edition (kjøp den her)

Online
Oslo
Stavanger
WED 1 MAR
Time
Meeting
Mar 1
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Present perfect simple and continuous 2
Unlimited seats
She has written 3 books or she has been writing since she was 16? Learn how to correctly use this naturally. There is quite a difference meaning.
MON 6 MAR
Time
Meeting
Mar 6
17:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Verb patterns
Unlimited seats
They stopped talking or they stopped to talk? Some verbs in English are always '-ing' form and others are always '-to' infinitive. Which one id correct?
WED 8 MAR
Time
Meeting
Mar 8
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Verb patterns part 2
Unlimited seats
There are other tricky forms in English such as 'I had better go' or 'I am good at playing tennis'. Why do we use these forms? Find out in this class.
MON 13 MAR
Time
Meeting
Mar 13
17:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Conditionals 2 and 3
Unlimited seats
Talking about hypothetical or unreal situations is always important in expressing yourself learn how to with simple tricks.
WED 15 MAR
Time
Meeting
Mar 15
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Conditionals and hypothetical
Unlimited seats
Use English for unreal situations and modal verbs such as would, could and should.
MON 20 MAR
Time
Meeting
Mar 20
17:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Probability
Unlimited seats
It could be, may be, should be. We can use these forms to talk about degrees of how possible a situation is.
WED 22 MAR
Time
Meeting
Mar 22
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Reported speech
Unlimited seats
How do we tell another person what someone told you? Find out on this lesson.
MON 27 MAR
Time
Meeting
Mar 27
17:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Time and tense review
Unlimited seats
Freshen up your English to be ready for the intermediate level. 
WED 29 MAR
Time
Meeting
Mar 29
17:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
The present, simple and continuous
Unlimited seats
Learn more accurate ways of using English 
MON 3 APR
Time
Meeting
Apr 3
17:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Verbs, nouns, adjectives and adverbs
Unlimited seats
Study the word classes more closely.
WED 5 APR
Time
Meeting
Apr 5
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
The past, simple and continuous
Unlimited seats
Tell stories more fluently using accurate past language.
WED 19 APR
Time
Meeting
Apr 19
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Giving advice and permission
Unlimited seats
Give advice and you opinion by using modal verbs. 

I think you should...
MON 24 APR
Time
Meeting
Apr 24
17:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
The future, will and going to
Unlimited seats
Talking about the future is not as simple as it seems. We have many different forms in English talking about the future.
WED 26 APR
Time
Meeting
Apr 26
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Possibilities - may, might and could
Unlimited seats
How do we talk about possibility? It might be, it could be, it should be. How do you use this correctly?
WED 3 MAY
Time
Meeting
May 3
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Information question forms
Unlimited seats
Asking questions about specific information is important in life, travel and work. Having a conversation meaning asking questions. Can you ask and answer these questions in a conversation? 
MON 8 MAY
Time
Meeting
May 8
17:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Present perfect simple and continuous
Unlimited seats
She has written 3 books or she has been writing since she was 16? Learn how to correctly use this naturally. There is quite a difference meaning.
WED 10 MAY
Time
Meeting
May 10
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Present perfect simple and continuous 2
Unlimited seats
She has written 3 books or she has been writing since she was 16? Learn how to correctly use this naturally. There is quite a difference meaning.
MON 15 MAY
Time
Meeting
May 15
17:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Verb patterns
Unlimited seats
They stopped talking or they stopped to talk? Some verbs in English are always '-ing' form and others are always '-to' infinitive. Which one id correct?
MON 22 MAY
Time
Meeting
May 22
17:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Verb patterns part 2
Unlimited seats
There are other tricky forms in English such as 'I had better go' or 'I am good at playing tennis'. Why do we use these forms? Find out in this class.
WED 24 MAY
Time
Meeting
May 24
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Conditionals 2 and 3
Unlimited seats
Talking about hypothetical or unreal situations is always important in expressing yourself learn how to with simple tricks.
MON 29 MAY
Time
Meeting
May 29
17:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Conditionals and hypothetical
Unlimited seats
Use English for unreal situations and modal verbs such as would, could and should.
WED 31 MAY
Time
Meeting
May 31
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Probability
Unlimited seats
It could be, may be, should be. We can use these forms to talk about degrees of how possible a situation is.
WED 7 JUN
Time
Meeting
Jun 7
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Reported speech
Unlimited seats
How do we tell another person what someone told you? Find out on this lesson.

INSTRUCTORS

Julian
Julian Griffin
Oslo
Book this course
Oslo
B1 English classes in Oslo
Tilgang til alle undervisningstimer og workshops i engelsk i Oslo
990.00 kr per month
B1 English Intermediate – Breakthrough!: 0.00 kr
Total: 0.00 kr

You need to sign up or sign in to book this course!