Loading…

B1 Norwegian course - Intermediate level

The B1 level is the most exciting one! Most students find the key to the Norwegian language when attending this course. The course includes both the B1 modules. You will work on grammar and technical aspects of the language to make sure that you are enhancing your spoken skill as well as your listening comprehension.

 • Course ID: 5
 • Category: Norwegian
 • CEFR Level: Intermediate level (B1)

WELCOME TO A UNIQUE LEARNING EXPERIENCE

Lingu’s Norwegian language courses are designed for adults who want to learn to speak and understand the Norwegian language and who need more flexibility in their training.

The courses follow your individual pace for maximum flexibility and results. Studying at an individual pace means that the course will be tailored to your personal needs and goals!

Subscribe now and you’ll get access to ALL classes and lessons at the intermediate level!

 

Learning objectives for B1

The B1 Norwegian course is for those who want to be more independent when communicating in Norwegian language.

The language skills you have already acquired will be improved and enhanced. You will get:

 • Improved writing skills
 • Knowledge about Norwegian culture and society
 • Ability to describe and handle both familiar and unpredictable situations
 • Ability to describe future plans and desires
 • Ability to express moods, feelings and opinions
 • Ability to make suggestions, proposals and discussing them

 

Course duration

The expected duration is 2-4 months. However, each member will follow his or her own individual learning plan.

10 – 15 hours of study per week should allow you to complete this level in eight to ten weeks. With a slower pace, for example 5 hours per week, the course may take up to four months to complete.

You can start the course any time!

 

Accredited language course provider

Lingu is accredited by Vox. You will get a course certificate, which is valid for permanent residence and citizenship applications in Norway. You can be accredited for maximum 12 hours per week for all learning activities combined.

Read more about accredited hours and certificate requirements here.

 

The classes

As a member of Lingu’s Norwegian course, you can study whenever it suits you. You have access to all classes at this level and you can attend as many as you want!

The classroom lessons are held at our language centres in Oslo and Stavanger, and the online lessons are available from any smartphone, tablet or laptop.

See the schedule for more information about time and topic for each class (link above).

 

Payment

This course is a subscription course, which means you will set up a monthly or quarterly payment agreement, and your card will automatically be charged for your access until you unsubscribe. You can easily cancel your subscription any time from your member page.

When you have completed level, you can upgrade to the next level with a simple click!

 

Course materials

No course materials or books are strictly required in order to attend our courses. However, we recommend that you purchase this book:

Exploring Norwegian Grammar (Buy it here)

The book can be used for all our course levels.

 

Stream live classes

As a member, you can stream the classes live directly from Oslo and Stavanger. More information will come later.

 

Recorded lessons

Recorded lessons will be available in the recordings archive so you can easily browse and find the information you need, whether that is pronunciation training, grammar, or any other topic.

 

“Veien inn B1”

Veien inn B1 is a comprehensive self-study platform that covers all aspects of the Norwegian language. Access to Veien inn B1 is included in the course fee.

 

Level test

After 8 weeks, you will get access to a level test for B1. If you complete the test with sufficient score, you can upgrade to the next level.

 

SUBSCRIBE NOW AND GET INSTANT ACCESS TO ALL CLASSES AND LESSONS!

 

There’s no contract. You can unsubscribe at any time!

Stavanger
Oslo
Bergen
Online
WED 20 SEP
Time
Meeting
Sep 20
18:30
Conversation B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile magnar Magnar Svendsen
Sep 20, 2017
18:30 - 20:45
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Magnar Magnar Svendsen
Tema
Organisasjonsliv og frivillig arbeid
arbeidsmiljø

Grammatikk
Determinativer og subjunksjoner
Sep 20
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Sep 20, 2017
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
THU 21 SEP
Time
Meeting
Sep 21
12:00
Conversation B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Sep 21, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi snakker sammen om eldreomsorgen i Norge og i andre land.
Sep 21
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 21, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • substantiviske leddsetninger

Læringsmål
 • kunne starte, opprettholde og avslutte en samtale om kjente emner

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=420

Domene 
Offentlig
SAT 23 SEP
Time
Meeting
Sep 23
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Sep 23, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

MON 25 SEP
Time
Meeting
Sep 25
18:30
Conversation B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile magnar Magnar Svendsen
Sep 25, 2017
18:30 - 20:45
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Magnar Magnar Svendsen
Tema
Organisasjonsliv og frivillig arbeid
arbeidsmiljø

Grammatikk
Determinativer og subjunksjoner
Sep 25
18:30
Conversation B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Sep 25, 2017
18:30 - 19:30
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 • rettskriving
 • ordstilling
 • formelt subjekt
 • post-verbial nekting

Læringsmål
 • kunne skrive en sammenhengende tekst uten mange feil
Sep 25
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Sep 25, 2017
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
TUE 26 SEP
Time
Meeting
Sep 26
20:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Sep 26, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi snakker om likestilling og øver på å  bruke fraser som  "jeg synes" ,"jeg tror" ,"jeg mener" og "uenig/enig i" "enig/enig om for å uttrykke meninger.
WED 27 SEP
Time
Meeting
Sep 27
18:30
Conversation B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile magnar Magnar Svendsen
Sep 27, 2017
18:30 - 20:45
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Magnar Magnar Svendsen
Tema
Fag i grunnopplæringen
Utdanningssystemet i Norge

Grammatikk
Adjektiv
Verb
Synonymer og Antonymer

Sep 27
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Sep 27, 2017
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk:
 • Substantiv
 • Helsetninger og setninger med "det".


THU 28 SEP
Time
Meeting
Sep 28
12:00
Profile gaute Gaute Grov
Sep 28, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi snakker sammen om hva som er et sunt kosthold og en sunn livsstil og om usunne vaner.
Sep 28
18:45
Conversation B1 Online
Profile cv pic Milan Tosic
Sep 28, 2017
18:45 - 19:45
Online
Cv pic Milan Tosic
Grammatikk
verb
formelt subjekt

Læringsmål
 • å kunne forstå og skrive tekster med et formelt språk.
SAT 30 SEP
Time
Meeting
Sep 30
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Sep 30, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig


MON 2 OCT
Time
Meeting
Oct 2
17:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 2, 2017
17:45 - 18:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi øver på å holde en presentasjon på norsk

Oct 2
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 2, 2017
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine planer og ønsker 
 • kunne fortelle om dine egenskaper og din kompetanse
 • få kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gjør før timen
Tenk på hva din drømmejobb er og hva som er viktig for at du skal trives i en jobb.

Domene

Arbeidsliv
TUE 3 OCT
Time
Meeting
Oct 3
20:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Oct 3, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi går hovedregelen og - unntak samsvarsbøying av adjektiv før vi ser på et bilde sammen og prøver å beskrive det ved bruk av adjektiv.
WED 4 OCT
Time
Meeting
Oct 4
19:00
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 4, 2017
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Vi jobber med
 • imperativ
 • muntlig interaksjon
 • vokabular 

Læringsmål
 • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål 
 • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)
THU 5 OCT
Time
Meeting
Oct 5
12:00
Conversation B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Oct 5, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi snakker sammen om i hvilken grad journalister her ytringsfrihet. Du vil få muligheten til å fortelle om dine meninger og begrunne dem. 
Oct 5
18:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 5, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig
SAT 7 OCT
Time
Meeting
Oct 7
12:00
Big group B1 Online
Profile kari Kari Hennum
Oct 7, 2017
12:00 - 13:00
Online
Kari Kari Hennum
Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
MON 9 OCT
Time
Meeting
Oct 9
18:30
Conversation B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile magnar Magnar Svendsen
Oct 9, 2017
18:30 - 20:45
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Magnar Magnar Svendsen
Tema
Godkjenning av utenlandsk utdanning
Livslang læring og voksenopplæring

Grammatikk
Ordstilling: Leddsetninger


Oct 9
18:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 9, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv
Oct 9
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 9, 2017
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
 • sammensatte substantiv
 • ordforråd

Læringsmål
 • kunne søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i  faktatekster 
 • kunne uttryke egne synspunkter og forklare og begrunne disse

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=360

Domene
Offentlig

TUE 10 OCT
Time
Meeting
Oct 10
20:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Oct 10, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.

WED 11 OCT
Time
Meeting
Oct 11
18:30
Conversation B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile magnar Magnar Svendsen
Oct 11, 2017
18:30 - 20:45
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Magnar Magnar Svendsen
Tema
Arbeidsmarked
Jobbsøking, søknad, cv og intervju
Rettigheter i arbeidslivet

Grammatikk
Tro eller synes
Vokabular
Preposisjoner
Det setninger


Oct 11
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 11, 2017
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
 • verb
 • substantiv
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster knyttet til egen livssituasjon
 • kunne uttrykke meninger og gjenfortelle og beskrive egne opplevelser og tanker
THU 12 OCT
Time
Meeting
Oct 12
12:00
Conversation B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Oct 12, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger

Læringsmål
å kunne presentere deg selv og  og egen kompetanse og  svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

Domene
Arbeidsliv

Oct 12
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 12, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
SAT 14 OCT
Time
Meeting
Oct 14
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 14, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

MON 16 OCT
Time
Meeting
Oct 16
18:30
Conversation B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile magnar Magnar Svendsen
Oct 16, 2017
18:30 - 20:45
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Magnar Magnar Svendsen
Tema
Personvern
E-modenhet
Opphavsrett og kildekritikk
Media før og nå

Grammatikk


Preposisjoner

Oct 16
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 16, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
Oct 16
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 16, 2017
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
 • vokabular
 • perfektum partisipp
 • s-verb
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne gi en relativt detaljert beskrivelse av opplevelse og hendelser
 • Kunne uttrykke synspunkter , enighet og uenighet

Domene
Personlig
TUE 17 OCT
Time
Meeting
Oct 17
20:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Oct 17, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi ser på uformelle regler i arbeidslivet og snakker sammen om dem.
WED 18 OCT
Time
Meeting
Oct 18
18:30
Conversation B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile magnar Magnar Svendsen
Oct 18, 2017
18:30 - 20:45
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Magnar Magnar Svendsen
Tema
Innvandring og utvandringer
Naturressurser
Miljø og forurensning 

Grammatikk
Tekstbinding
Oct 18
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 18, 2017
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
 • rettskriving
 • ordstilling
 • formelt subjekt
 • post-verbial nekting

Læringsmål
 • kunne skrive en sammenhengende tekst uten mange feil

Gjør før timen
Les: http://www.aftenposteninnsikt.no/norge/ny-i-norsk-postverbal-nekting-18-vokaler-og-subjekttvang

THU 19 OCT
Time
Meeting
Oct 19
12:00
Conversation B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Oct 19, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi later som vi er på jobb og har lunsjpause …- Hva snakker vi om?
Oct 19
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 19, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk:
 • Substantiv
 • Helsetninger og setninger med "det".


SAT 21 OCT
Time
Meeting
Oct 21
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 21, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig


MON 23 OCT
Time
Meeting
Oct 23
18:30
Conversation B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile magnar Magnar Svendsen
Oct 23, 2017
18:30 - 20:45
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Magnar Magnar Svendsen
Tema
Kulturelle begreper og "det norske"
Folkediktning
Eldre og nyere litteratur
Noen norske forfattere

Grammatikk
Tekstbinding
Oct 23
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 23, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine planer og ønsker
 • kunne fortelle om dine egenskaper og din kompetanse
 • få kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gjør før timen
Tenk på hva din drømmejobb er og hva som er viktig for at du skal trives i en jobb.

Domene

Arbeidsliv
Oct 23
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 23, 2017
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
 • vokabular
 • substantiviske leddsetninger

Læringsmål
 • kunne  starte, opprettholde og avslutte en samtale om kjente emner

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=420

Domene
Offentlig
TUE 24 OCT
Time
Meeting
Oct 24
20:00
Conversation B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Oct 24, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi blir kjent og går gjennom hva du bør kunne når du er ferdig med dette kurset.
Vi ser også på eksempelsvar på kompetansenorge.no og sammenligner svar på nivå A2 og nivå B1.
WED 25 OCT
Time
Meeting
Oct 25
18:30
Conversation B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile magnar Magnar Svendsen
Oct 25, 2017
18:30 - 20:45
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Magnar Magnar Svendsen
Vi repeterer 
Oct 25
19:00
B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 25, 2017
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
verb
formelt subjekt

Læringsmål
 • å kunne forstå og skrive tekster med et formelt språk.

Gjør før timen
Les: http://www.klartale.no/norge/joshua-french-slippes-fri-1.929772

Domene
O
ffentlig
THU 26 OCT
Time
Meeting
Oct 26
12:00
Profile gaute Gaute Grov
Oct 26, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • substantiv
 • tekstbinding
 • eiendomsord

Læringsmål
 • kunne skrive sammenhengende tekster om kjente emner
 • kunne gjengi et hendelsesforløp som en sammenhengende framstilling 

Oppgaver til timen:

Hvor:
Medlemssiden på lingu.no
Kurs: Grammatikk- og skrivekurs B1
Oppgaver: 8. Ubestemt og bestemt form i skriving og 9. Ubestemt og bestemt form

Oct 26
18:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 26, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi jobber med
 • imperativ
 • muntlig interaksjon
 • vokabular

Læringsmål
 • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål
 • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)
SAT 28 OCT
Time
Meeting
Oct 28
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 28, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
MON 30 OCT
Time
Meeting
Oct 30
18:30
Conversation B1 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile magnar Magnar Svendsen
Oct 30, 2017
18:30 - 20:00
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Magnar Magnar Svendsen
Vi spiller spill og trener på muntlige ferdigheter.
Oct 30
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 30, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • sammensatte substantiv
 • ordforråd

Læringsmål
 • kunne søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i  faktatekster 
 • kunne uttryke egne synspunkter og forklare og begrunne disse

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=360

Domene
Offentlig

INSTRUCTORS

Agnes300px
Agnes Wigestrand Hoftun
Aud inger
Aud Inger Åsjord
Stavanger
Img 3077
Kathrine Kittelsen
Stavanger
Team3
Nora Wifstad
Oslo
Nancyovrehus
Nancy Øvrehus
Stavanger

LESSONS

Course lessons

Units

10

Estimated time

0h 35m

This lesson is meant for new students at Lingu, and covers what you need to know in order to have a successful learning experience with us.

Units

12

Estimated time

1h 47m

This video lesson will walk you through the geography of Norway.

Units

2

Estimated time

0h 37m

Assignments

1

Units

15

Estimated time

2h 4m

Assignments

5

Points

15

Units

11

Estimated time

0h 49m

Book this course
Online
B1 Live online classes
Access to all online classes and resources
kr1,790.00 per month
Stavanger
B1 In-house classroom lessons Stavanger
Access all resources online + All classes in Stavanger
kr2,490.00 per month
Oslo
B1 kveldskurs
Access all resources online + All classes in Oslo
kr2,490.00 per month
B1 Norwegian course - Intermediate level
Total: kr0.00

You need to sign up or sign in to book this course!