Loading…

B2 English Upper-Intermediate – Keep calm and carry on

Med dette kurset vil du kunne gjøre stor fremgang i engelsk. Selv om mange kursdeltakere føler seg trygg på engelsk før dette kurset, føler de fortsatt at de ikke behersker språket helt og at de dermed gjør en del feil. På dette kurset vil du få trening i avansert engelsk grammatikk, vokabular og uttale. I løpet av kursperioden vil du få økt selvtillit og evne samt bedre flyt i språket.

  • Course ID: 25
  • Category: English
  • CEFR Level: Upper-intermediate level (B2)

Mål og målsettinger

Etter å ha gjennomført kurset, vil du:

• Ha god kjennskap til alle engelske tempusformer;
• Bruke verbfraser, prefikser, suffikser og mengdeord;
• Være i stand til å fortelle om en hendelse eller erfaring med god flyt, og tydelig uttrykke dine meninger.

 

Kursbeskrivelse

Med dette kurset hever du ditt språknivå fra et mellomnivå til høyere mellomnivå. På kurset vil vi, til å begynne med, repetere tempus og verbformer slik at du er bedre rustet til å gå løs på nye grammatiske elementer senere i kursperioden. Vi kommer blant annet til å se på og sammenligne fortidsformene preteritum og presens perfektum.

Kurset hjelper deg  å utvide ditt vokabular ved hjelp av øvelser i bruk av mengdeord, prefikser, suffikser og verbfraser. Kurset legger til rette for at du får så mye snakketrening som mulig i timen. I begynnelsen av hver time varmer vi opp med spill/lek. Det vil bli gitt hjemmeoppgaver i relevant grammatikk, vokabular og uttale.

 

Metode og vurderingsformer

For å heve ditt språknivå, vil du få mange samtaleoppgaver, korte forelesninger i engelsk uttale for nordmenn og uttrykke deg muntlig i plenumsdiskusjoner. Kurset følger et vel utformet og utfyllende læreverk med en fastsatt progresjon, men din progresjon vil likevel bli vurdert underveis i kurset.

Ved kursstart vil vi fokusere på å revidere tidligere tilegnet grammatikk, mens vi senere i kursperioden vil fokusere på spesifikke grammatiske elementer. Samtlige kursdeltakere vil få tilbakemelding på deres personlige fremgang kontinuerlig i løpet av kursperioden.

 

Betaling

Dette kurset er et abonnementskurs. Dette betyr at du inngår en månedlig betalingsavtale. Kortet ditt vil automatisk bli belastet helt til du sier opp abonnementet. Du kan stanse abonnementet når du vil.

Når du har fullført et nivå, kan du gå videre til neste nivå med et enkelt klikk.

 

Kursmateriell

Kursboken er obligatorisk for alle kursdeltakere. Du kan kjøpe den hos oss når du kommer til første time, eller bestille den på nettet ved å følge linken under.

New Headway Upper-Intermediate 4th edition (kjøp den her)

Online
Oslo
Stavanger
MON 27 FEB
Time
Meeting
Feb 27
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Modals and related verbs
Unlimited seats
A lot of model verbs have another form that means the same or have a small difference. Must - have to. Can - able to or allowed to. Learn the hidden meanings behind these words.
WED 1 MAR
Time
Meeting
Mar 1
17:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Relative clauses
Unlimited seats
If you want to use more information, you can simply say - who for people and which for things. However, we do use some more natural yet complicated ways of adding information.
MON 6 MAR
Time
Meeting
Mar 6
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Talking about experiences and adverbs
Unlimited seats
Use this class to practically explain some of you experiences. Also, some adverbs are more commonly used with certain words. For example the highly motivated team. Highly and motivated are often used together
WED 8 MAR
Time
Meeting
Mar 8
17:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Expressing habits
Unlimited seats
Used to be a builder or used to being a builder? Expressing things that are habits now or in the past.
MON 13 MAR
Time
Meeting
Mar 13
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Making your point in a meeting
Unlimited seats
Using English in a meeting is a great skill to have. Are you able to give your opinion in a group or meeting setting?
WED 15 MAR
Time
Meeting
Mar 15
17:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Modal and related verbs
Unlimited seats
What could this have been. Past possibility can be difficult to express. Join this lesson to learn better ways of expressing yourself.
MON 20 MAR
Time
Meeting
Mar 20
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
What if?
Unlimited seats
What if? What would you do? Learn how to use sentences like 'I wish it wasn't raining'
WED 22 MAR
Time
Meeting
Mar 22
17:00
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Articles and ways to determines exactly what something is
Unlimited seats
Is it all, one, every, several, another, either or neither? Learn some seemly simple yet difficult ways of using these words.
MON 27 MAR
Time
Meeting
Mar 27
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
The English tense and time system
Unlimited seats
Freshen up your English verb grammar
WED 29 MAR
Time
Meeting
Mar 29
17:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Informal and formal English
Unlimited seats
What is professional English and how do we use it?
MON 3 APR
Time
Meeting
Apr 3
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Have been or went to London?
Unlimited seats
Become more confident about using English verbs using the correct time and meaning.
WED 5 APR
Time
Meeting
Apr 5
17:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Story telling and using the past
Unlimited seats
Telling a story in English can be tricky. Become more accurate in telling a story or reporting on a situation in English. 
WED 19 APR
Time
Meeting
Apr 19
17:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Asking questions and using negatives
Unlimited seats
Questions are important for a conversation in any language. 
MON 24 APR
Time
Meeting
Apr 24
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
The future in English
Unlimited seats
I will meet her, I am going to meet her or I'm meeting her?
Using the future and discussing future plans in English can be confusing. What is the difference in meaning between these forms?
WED 26 APR
Time
Meeting
Apr 26
17:00
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
A few, a little, plenty, a whole bunch and hardly any
Unlimited seats
How much and how many? A lot! This should be easy but there are so many different things we can say when talking about countable or uncountable. 
WED 3 MAY
Time
Meeting
May 3
17:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Review and spoken English
Unlimited seats
This lessons is to review the course content and to have familiar and unfamiliar conversations about various topics.
MON 8 MAY
Time
Meeting
May 8
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Modals and related verbs
Unlimited seats
A lot of model verbs have another form that means the same or have a small difference. Must - have to. Can - able to or allowed to. Learn the hidden meanings behind these words.
MON 15 MAY
Time
Meeting
May 15
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Talking about experiences and adverbs
Unlimited seats
Use this class to practically explain some of you experiences. Also, some adverbs are more commonly used with certain words. For example the highly motivated team. Highly and motivated are often used together
MON 22 MAY
Time
Meeting
May 22
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Expressing habits
Unlimited seats
Used to be a builder or used to being a builder? Expressing things that are habits now or in the past.
WED 24 MAY
Time
Meeting
May 24
17:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Making your point in a meeting
Unlimited seats
Using English in a meeting is a great skill to have. Are you able to give your opinion in a group or meeting setting?
MON 29 MAY
Time
Meeting
May 29
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Modal and related verbs
Unlimited seats
What could this have been. Past possibility can be difficult to express. Join this lesson to learn better ways of expressing yourself.
WED 31 MAY
Time
Meeting
May 31
17:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
What if?
Unlimited seats
What if? What would you do? Learn how to use sentences like 'I wish it wasn't raining'
WED 7 JUN
Time
Meeting
Jun 7
17:00
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Articles and ways to determines exactly what something is
Unlimited seats
Is it all, one, every, several, another, either or neither? Learn some seemly simple yet difficult ways of using these words.
THU 5 OCT
Time
Meeting
Oct 5
17:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Relative clauses
Unlimited seats
If you want to use more information, you can simply say - who for people and which for things. However, we do use some more natural yet complicated ways of adding information.

INSTRUCTORS

Julian
Julian Griffin
Oslo
Book this course
Oslo
B2 English classes in Oslo
Tilgang til alle undervisningstimer og workshops i engelsk i Oslo
990.00 kr per month
B2 English Upper-Intermediate – Keep calm and carry on: 0.00 kr
Total: 0.00 kr

You need to sign up or sign in to book this course!