Loading…

B2 Upper Intermediate Norwegian (fast-track)

The B2 course is all about finalizing your understanding of the Norwegian language. Improve your conversational skills and enhance the technical part of the language. You will be equipped to handle all common language situations in Norway and do so confidently.

 • Course ID: 48
 • Category: Norwegian
 • CEFR Level: Upper-intermediate level (B2)

This intensive course is a 70-hour group course where you get 40 academic hours in classrooms and access to online lessons equivalent to approx. 30 hours.

During the course period you will: get training in grammar at higher level, work with strategies for reading and listening comprehension, and get training in written production and oral communication and pronunciation.

You attend 4 hours at school every week and work independently for 1-3 hours online during the course period.

See the time table by clicking 'Schedule' above.

The teaching takes place in small groups.

 

Learning objectives

In the B2 course, you will learn to communicate effortlessly and fluently with Norwegian-speaking people.

The aim of the course is:

 • that you have a sufficient vocabulary to provide clear descriptions and express views about most topics
 • that you should have good grammatical control and be able to use complex grammatical structures.
 • that you have a clear pronunciation, good intonation and fluency in the language.
 • that you should be able to write clear, coherent text using varied bonding techniques.
 • that you should be able to participate and initiate communication in different situations
 • prepare you for Norskprøven B2 or Bergenstesten.

 

Duration

Course duration is approximately two and half month, and it is expected that you study 6-10 hours a week including the classroom hours.

 

Course material

Course material is the books Klart det!

You can buy the text and workbook here, or buy it from us when you arrive on the first day of the course.

Klart det! is a teaching material  for young people and adults who want to learn Norwegian at higher level (level B2). The teaching covers level B2 after the curriculum in Norwegian and social knowledge for adult immigrants and leads to the Norwegian B1-B2 exam or test in Norwegian - higher level (Bergenstesten).

 

Approved course provider

Lingu is approved by Kompetanse Norge. This means that the course certificate you receive may be used as documentation when applying for a permanent residence permit in Norway or Norwegian citizenship.

Stavanger
Oslo
Online
Bergen
MON 20 NOV
Time
Meeting
Nov 20
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Nov 20, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Verbsystemene
 • Imperativ 
 • Partisipper

Læringsmål
 • Kunne presentere en sak eller en problemstilling  og argumentere for eget syn på saken
 • Kunne lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål 
 • Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
WED 22 NOV
Time
Meeting
Nov 22
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Nov 22, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Verbsystemene
 • Imperativ 
 • Partisipper

Læringsmål
 • Kunne presentere en sak eller en problemstilling  og argumentere for eget syn på saken
 • Kunne lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål 
 • Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
MON 27 NOV
Time
Meeting
Nov 27
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Nov 27, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Passiv 
 • Subjektive og hypotetiske uttrykk

Læringsmål
 • Kunne uttrykke seg klart, detaljert om emner innenfor eget fagfelt 
 • Kunne uttrykke seg saklig og argumentere for eget syn på en sak 

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
WED 29 NOV
Time
Meeting
Nov 29
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Nov 29, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Grammatikk

 • Synonymer
 • Sammenlikne
 • Tekstsyntaks

Læringsmål
 • Kunne lese og forstå artikler 
 • Kunne skrive en saklig tekst samt gi uttrykk for og argumentere for eget syn på saken

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
MON 4 DEC
Time
Meeting
Dec 4
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Dec 4, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Vokabular
 • Adjektiviske leddsetninger og fraser
 • Tekstbinding og -struktur 

Læringsmål
 • Kunne holde en klar og forberedt presentasjon av deg selv
 • Kunne tilpasse språket til situasjonen
 • Kunne skrive et formelt men personlig brev (søknad)
 • Kunne formidle erfaringer og faglig kunnskap til andre

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
WED 6 DEC
Time
Meeting
Dec 6
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Dec 6, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Formelt subjekt
 • Modaleverb
 •  Hva skjer, hvordan og når?

Læringsmål
 • Kunne hente ut hovedinnholdet fra en tekst og bruke det til i en diskusjon om tema
 • Bli kjent med vær varsom-plakaten
 • Kunnen være aktiv i uformell samtale og  kommentere, vurdere og komme med forslag 
  og synspunkter

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 7. Media

MON 11 DEC
Time
Meeting
Dec 11
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Dec 11, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Leddsetninger
 • Spørrepronomen 
 • Partisipper

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få innblikk i norsk politikk og dagsaktuelle temaer

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 8. Norsk politikk

WED 13 DEC
Time
Meeting
Dec 13
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Dec 13, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Det-setninger
 • Upersonligedet-setninger
 • Presentering
 • At-setningerog 
 • Infinitivkonstruksjoner
 •  Utbrytning

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få kjenneskap til og forståelse for det norske rettssystemet

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 8. Norsk politikk
MON 18 DEC
Time
Meeting
Dec 18
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Dec 18, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Ordlaging
 • Partikkelverb

Læringsmål

 • Utvide vokabularet ditt
 • Få innsikt i landets historie og dagsaktuelle temaer.
 • Øve på å uttrykke dine synspunkter og argumentere saklig for disse

WED 20 DEC
Time
Meeting
Dec 20
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Dec 20, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Retorikk
 • Kroppsspråk
 • Intonasjon
 • Lytting

NB! Før timen skal du:
Du skal velge ut et tema som dere har vært inne på tidligere på kurset og holde en kort, men informerende og engasjerende presentasjon om tema.


Læringsmål
 • Kunne holde klare, forberedte innlegg om et emner relatert  til egne interesseområder 
MON 8 JAN
Time
Meeting
Jan 8
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Jan 8, 2018
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Ord og uttrykk for å dele meninger om en sak
 • Uttrykke uenighet
 • Argumentasjon
 • Ytringssyntaks


Læringsmål
 • Kunne delta aktivt i diskusjoner og argumentere for  egne synspunkter på en nyansert måte
 • Kunne stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 


WED 10 JAN
Time
Meeting
Jan 10
18:45
Profile 20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Jan 10, 2018
18:45 - 21:00
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2 Nancy Øvrehus
Vi jobber med
Lese-, skrive og lyttestrategier

Læringsmål
Bli kjent med prøveformatet og vurderingsveiledningene
Språkkrav for høyere utdanning

MON 15 JAN
Time
Meeting
Jan 15
19:00
B2 Rådhusgata 2, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jan 15, 2018
19:00 - 21:15
Rådhusgata 2, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 • Vokabular
 • Inversjon
 • Indirekte tale 

Læringsmål
 • Få bedre forståelse av hva det vil si å være på nivå B2
 • Økt bevissthet rundt  læringsstrategier du kan ta i bruk

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 1. Hva er B2WED 17 JAN
Time
Meeting
Jan 17
19:00
B2 Rådhusgata 2, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jan 17, 2018
19:00 - 20:30
Rådhusgata 2, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk: 
 • Determinativer 
 • Demonstrativer 
 • Eiendomsord 
 • Kvantorer
 • Substantiv
 • Adjektiv 
 • Determinativer
 • Er eller har
 • s- Passiv 

Læringsmål
 • Utvide vokabularet ditt
 • Få innsikt i landets historie og dagsaktuelle temaer.
 • Øve på å skrive leserinnlegg


Nettoppgaver til timen:
Leksjon 2. Norge i endring

MON 22 JAN
Time
Meeting
Jan 22
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jan 22, 2018
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk: 
 • Determinativer 
 • Demonstrativer 
 • Eiendomsord 
 • Kvantorer
 • Substantiv
 • Adjektiv 
 • Determinativer
 • Er eller har
 • s- Passiv 

Læringsmål
 • Utvide vokabularet ditt
 • Få innsikt i landets historie og dagsaktuelle temaer.
 • Øve på å skrive leserinnlegg


Nettoppgaver til timen:
Leksjon 2. Norge i endring

WED 24 JAN
Time
Meeting
Jan 24
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jan 24, 2018
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 • Leddsetninger 
 • Subjunksjoner som innleder adverbiale  leddsetninger
 • ordstilling i leddsetninger
 • Subjunksjoner og adverb


Læringsmål
 • Kunne stille kritiske spørsmål til lesestoff
 •  Kunne gjøre rede for egne meninger i en diskusjon 
  og underbygge dem med relevante forklaringer, argumenter og kommentarer.

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 3. Helse

MON 29 JAN
Time
Meeting
Jan 29
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jan 29, 2018
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 • Leddsetninger 
 • Subjunksjoner som innleder adverbiale  leddsetninger
 • ordstilling i leddsetninger
 • Subjunksjoner og adverb


Læringsmål
 • Kunne stille kritiske spørsmål til lesestoff
 •  Kunne gjøre rede for egne meninger i en diskusjon 
  og underbygge dem med relevante forklaringer, argumenter og kommentarer.

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 3. Helse
WED 31 JAN
Time
Meeting
Jan 31
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Jan 31, 2018
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi jobber med
 • Vokabular 
 • Ordstilling på høyere nivå innholdsforståelse

Læringsmål
 • Kunne uttrykke deg om kunst- og kulturliv
 • Kreativ skriving

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 3. Kunst og kultur

MON 5 FEB
Time
Meeting
Feb 5
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 5, 2018
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi jobber med
Vokabular


Læringsmål
 • Kunne skrive sammendrag av hovedinnholdet
 • Å være kreativ i skriveprosessen

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 4. Klima
WED 7 FEB
Time
Meeting
Feb 7
11:25
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 7, 2018
11:25 - 12:55
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 • Verbsystemene
 • Imperativ 
 • Partisipper

Læringsmål
 • Kunne presentere en sak eller en problemstilling  og argumentere for eget syn på saken
 • Kunne lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål 
 • Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
MON 12 FEB
Time
Meeting
Feb 12
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 12, 2018
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 • Verbsystemene
 • Imperativ 
 • Partisipper

Læringsmål
 • Kunne presentere en sak eller en problemstilling  og argumentere for eget syn på saken
 • Kunne lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål 
 • Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
WED 14 FEB
Time
Meeting
Feb 14
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 14, 2018
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 • Passiv 
 • Subjektive og hypotetiske uttrykk

Læringsmål
 • Kunne uttrykke seg klart, detaljert om emner innenfor eget fagfelt 
 • Kunne uttrykke seg saklig og argumentere for eget syn på en sak 

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
MON 19 FEB
Time
Meeting
Feb 19
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 19, 2018
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk

 • Synonymer
 • Sammenlikne
 • Tekstsyntaks

Læringsmål
 • Kunne lese og forstå artikler 
 • Kunne skrive en saklig tekst samt gi uttrykk for og argumentere for eget syn på saken

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
WED 21 FEB
Time
Meeting
Feb 21
11:25
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 21, 2018
11:25 - 12:55
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 • Vokabular
 • Adjektiviske leddsetninger og fraser
 • Tekstbinding og -struktur 

Læringsmål
 • Kunne holde en klar og forberedt presentasjon av deg selv
 • Kunne tilpasse språket til situasjonen
 • Kunne skrive et formelt men personlig brev (søknad)
 • Kunne formidle erfaringer og faglig kunnskap til andre

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
MON 26 FEB
Time
Meeting
Feb 26
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 26, 2018
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 • Formelt subjekt
 • Modaleverb
 •  Hva skjer, hvordan og når?

Læringsmål
 • Kunne hente ut hovedinnholdet fra en tekst og bruke det til i en diskusjon om tema
 • Bli kjent med vær varsom-plakaten
 • Kunnen være aktiv i uformell samtale og  kommentere, vurdere og komme med forslag 
  og synspunkter

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 7. Media

WED 28 FEB
Time
Meeting
Feb 28
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Feb 28, 2018
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 • Leddsetninger
 • Spørrepronomen 
 • Partisipper

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få innblikk i norsk politikk og dagsaktuelle temaer

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 8. Norsk politikk

MON 5 MAR
Time
Meeting
Mar 5
11:25
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Mar 5, 2018
11:25 - 12:55
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 • Det-setninger
 • Upersonligedet-setninger
 • Presentering
 • At-setningerog 
 • Infinitivkonstruksjoner
 •  Utbrytning

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få kjenneskap til og forståelse for det norske rettssystemet

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 8. Norsk politikk
WED 7 MAR
Time
Meeting
Mar 7
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Mar 7, 2018
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 • Ordlaging
 • Partikkelverb

Læringsmål

 • Utvide vokabularet ditt
 • Få innsikt i landets historie og dagsaktuelle temaer.
 • Øve på å uttrykke dine synspunkter og argumentere saklig for disse

MON 12 MAR
Time
Meeting
Mar 12
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Mar 12, 2018
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi jobber med
 • Retorikk
 • Kroppsspråk
 • Intonasjon
 • Lytting

NB! Før timen skal du:
Du skal velge ut et tema som dere har vært inne på tidligere på kurset og holde en kort, men informerende og engasjerende presentasjon om tema.


Læringsmål
 • Kunne holde klare, forberedte innlegg om et emner relatert  til egne interesseområder 
WED 14 MAR
Time
Meeting
Mar 14
19:00
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Mar 14, 2018
19:00 - 20:30
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi jobber med
 • Ord og uttrykk for å dele meninger om en sak
 • Uttrykke uenighet
 • Argumentasjon
 • Ytringssyntaks


Læringsmål
 • Kunne delta aktivt i diskusjoner og argumentere for  egne synspunkter på en nyansert måte
 • Kunne stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 


MON 19 MAR
Time
Meeting
Mar 19
19:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Mar 19, 2018
19:00 - 21:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi jobber med
Lese-, skrive og lyttestrategier

Læringsmål
Bli kjent med prøveformatet og vurderingsveiledningene
Språkkrav for høyere utdanning

INSTRUCTORS

20245650 10154597575715988 1845866409474454680 n 2
Nancy Øvrehus
Stavanger
Gaute
Gaute Grov
Oslo

LESSONS

Course lessons

Units

11

Estimated time

3h 7m

Assignments

3

Units

14

Estimated time

2h 19m

Assignments

6

Units

11

Estimated time

3h 44m

Assignments

2

Units

13

Estimated time

2h 23m

Assignments

5

Units

5

Estimated time

1h 51m

Assignments

3

Units

19

Estimated time

6h 43m

Assignments

6

Units

6

Estimated time

2h 4m

Assignments

3

Units

10

Estimated time

2h 20m

Units

9

Estimated time

5h 49m

Denne leksjonen bygger på TV2's tv-serie Alle tiders måltid hvor vi følger en helt vanlig norsk familie på en tidsreise fra 1920 til og med 1990-tallet. Du lærer en hel del om både nyere norsk historie og hvordan levemåten og kulturen har utviklet seg.

Units

4

Estimated time

1h 28m

Assignments

1

Points

50

- Hvordan skape pathos, logos, ethos? - retorikk

- Lytting

 

Læringsmål

 • Kunne holde klare, forberedte innlegg om et emner relatert  til egne interesseområder 
Book this course
Choose a licence option
B2 Norskkurs
Choose a group
Oslo

B2 2018 (Oslo)

kr5,990.00
Starts Monday, January 15, 2018
70.0 hours
B2 Upper Intermediate Norwegian (fast-track)
B2 2018 (Oslo)
Total: kr0.00

You need to sign up or sign in to book this course!