Loading…

B2 Upper Intermediate Norwegian (fast-track)

The B2 course is all about finalizing your understanding of the Norwegian language. Improve your conversational skills and enhance the technical part of the language. You will be equipped to handle all common language situations in Norway and do so confidently.

 • Course ID: 48
 • Category: Norwegian
 • CEFR Level: Upper-intermediate level (B2)

This intensive course is a 70-hour group course where you get 40 academic hours in classrooms and access to online lessons equivalent to approx. 30 hours.

During the course period you will: get training in grammar at higher level, work with strategies for reading and listening comprehension, and get training in written production and oral communication and pronunciation.

You attend 4 hours at school every week and work independently for 1-3 hours online during the course period.

See the time table by clicking 'Schedule' above.

The teaching takes place in small groups.

 

Learning objectives

In the B2 course, you will learn to communicate effortlessly and fluently with Norwegian-speaking people.

The aim of the course is:

 • that you have a sufficient vocabulary to provide clear descriptions and express views about most topics
 • that you should have good grammatical control and be able to use complex grammatical structures.
 • that you have a clear pronunciation, good intonation and fluency in the language.
 • that you should be able to write clear, coherent text using varied bonding techniques.
 • that you should be able to participate and initiate communication in different situations
 • prepare you for Norskprøven B2 or Bergenstesten.

 

Duration

Course duration is approximately two and half month, and it is expected that you study 6-10 hours a week including the classroom hours.

 

Course material

Course material is the books Klart det!

You can buy the text and workbook here, or buy it from us when you arrive on the first day of the course.

Klart det! is a teaching material  for young people and adults who want to learn Norwegian at higher level (level B2). The teaching covers level B2 after the curriculum in Norwegian and social knowledge for adult immigrants and leads to the Norwegian B1-B2 exam or test in Norwegian - higher level (Bergenstesten).

 

Approved course provider

Lingu is approved by Kompetanse Norge. This means that the course certificate you receive may be used as documentation when applying for a permanent residence permit in Norway or Norwegian citizenship.

Stavanger
Oslo
Bergen
Online
THU 21 SEP
Time
Meeting
Sep 21
18:45
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile gaute Gaute Grov
Sep 21, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Vi jobber med
Vokabular


Læringsmål
 • Kunne skrive sammendrag av hovedinnholdet
 • Å være kreativ i skriveprosessen

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 4. Klima
TUE 26 SEP
Time
Meeting
Sep 26
18:45
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile gaute Gaute Grov
Sep 26, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • Verbsystemene
 • Imperativ 
 • Partisipper

Læringsmål
 • Kunne presentere en sak eller en problemstilling  og argumentere for eget syn på saken
 • Kunne lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål 
 • Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
THU 28 SEP
Time
Meeting
Sep 28
18:45
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile gaute Gaute Grov
Sep 28, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • Verbsystemene
 • Imperativ 
 • Partisipper

Læringsmål
 • Kunne presentere en sak eller en problemstilling  og argumentere for eget syn på saken
 • Kunne lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål 
 • Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
TUE 10 OCT
Time
Meeting
Oct 10
18:45
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile gaute Gaute Grov
Oct 10, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • Passiv 
 • Subjektive og hypotetiske uttrykk

Læringsmål
 • Kunne uttrykke seg klart, detaljert om emner innenfor eget fagfelt 
 • Kunne uttrykke seg saklig og argumentere for eget syn på en sak 

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
THU 12 OCT
Time
Meeting
Oct 12
18:45
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile gaute Gaute Grov
Oct 12, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Grammatikk

 • Synonymer
 • Sammenlikne
 • Tekstsyntaks

Læringsmål
 • Kunne lese og forstå artikler 
 • Kunne skrive en saklig tekst samt gi uttrykk for og argumentere for eget syn på saken

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
TUE 17 OCT
Time
Meeting
Oct 17
18:45
Profile gaute Gaute Grov
Oct 17, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • Vokabular
 • Adjektiviske leddsetninger og fraser
 • Tekstbinding og -struktur 

Læringsmål
 • Kunne holde en klar og forberedt presentasjon av deg selv
 • Kunne tilpasse språket til situasjonen
 • Kunne skrive et formelt men personlig brev (søknad)
 • Kunne formidle erfaringer og faglig kunnskap til andre

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
THU 19 OCT
Time
Meeting
Oct 19
18:45
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile gaute Gaute Grov
Oct 19, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • Formelt subjekt
 • Modaleverb
 •  Hva skjer, hvordan og når?

Læringsmål
 • Kunne hente ut hovedinnholdet fra en tekst og bruke det til i en diskusjon om tema
 • Bli kjent med vær varsom-plakaten
 • Kunnen være aktiv i uformell samtale og  kommentere, vurdere og komme med forslag 
  og synspunkter

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 7. Media

MON 23 OCT
Time
Meeting
Oct 23
19:00
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Oct 23, 2017
19:00 - 20:30
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular 
 • Ordstilling på høyere nivå innholdsforståelse

Læringsmål
 • Kunne uttrykke deg om kunst- og kulturliv
 • Kreativ skriving

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 3. Kunst og kultur

TUE 24 OCT
Time
Meeting
Oct 24
18:45
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile gaute Gaute Grov
Oct 24, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • Leddsetninger
 • Spørrepronomen 
 • Partisipper

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få innblikk i norsk politikk og dagsaktuelle temaer

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 8. Norsk politikk

WED 25 OCT
Time
Meeting
Oct 25
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Oct 25, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
Vokabular


Læringsmål
 • Kunne skrive sammendrag av hovedinnholdet
 • Å være kreativ i skriveprosessen

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 4. Klima
THU 26 OCT
Time
Meeting
Oct 26
18:45
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile gaute Gaute Grov
Oct 26, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • Det-setninger
 • Upersonligedet-setninger
 • Presentering
 • At-setningerog 
 • Infinitivkonstruksjoner
 •  Utbrytning

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få kjenneskap til og forståelse for det norske rettssystemet

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 8. Norsk politikk
MON 30 OCT
Time
Meeting
Oct 30
19:00
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Oct 30, 2017
19:00 - 20:30
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Verbsystemene
 • Imperativ 
 • Partisipper

Læringsmål
 • Kunne presentere en sak eller en problemstilling  og argumentere for eget syn på saken
 • Kunne lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål 
 • Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
TUE 31 OCT
Time
Meeting
Oct 31
18:45
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile gaute Gaute Grov
Oct 31, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • Ordlaging
 • Partikkelverb

Læringsmål

 • Utvide vokabularet ditt
 • Få innsikt i landets historie og dagsaktuelle temaer.
 • Øve på å uttrykke dine synspunkter og argumentere saklig for disse

WED 1 NOV
Time
Meeting
Nov 1
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 1, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Verbsystemene
 • Imperativ 
 • Partisipper

Læringsmål
 • Kunne presentere en sak eller en problemstilling  og argumentere for eget syn på saken
 • Kunne lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål 
 • Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
THU 2 NOV
Time
Meeting
Nov 2
18:45
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile gaute Gaute Grov
Nov 2, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Vi jobber med
 • Retorikk
 • Kroppsspråk
 • Intonasjon
 • Lytting

NB! Før timen skal du:
Du skal velge ut et tema som dere har vært inne på tidligere på kurset og holde en kort, men informerende og engasjerende presentasjon om tema.


Læringsmål
 • Kunne holde klare, forberedte innlegg om et emner relatert  til egne interesseområder 
MON 6 NOV
Time
Meeting
Nov 6
19:00
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 6, 2017
19:00 - 20:30
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Passiv 
 • Subjektive og hypotetiske uttrykk

Læringsmål
 • Kunne uttrykke seg klart, detaljert om emner innenfor eget fagfelt 
 • Kunne uttrykke seg saklig og argumentere for eget syn på en sak 

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
TUE 7 NOV
Time
Meeting
Nov 7
18:45
B2 Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Profile gaute Gaute Grov
Nov 7, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Vi jobber med
 • Ord og uttrykk for å dele meninger om en sak
 • Uttrykke uenighet
 • Argumentasjon
 • Ytringssyntaks


Læringsmål
 • Kunne delta aktivt i diskusjoner og argumentere for  egne synspunkter på en nyansert måte
 • Kunne stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 


WED 8 NOV
Time
Meeting
Nov 8
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 8, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Grammatikk

 • Synonymer
 • Sammenlikne
 • Tekstsyntaks

Læringsmål
 • Kunne lese og forstå artikler 
 • Kunne skrive en saklig tekst samt gi uttrykk for og argumentere for eget syn på saken

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
THU 9 NOV
Time
Meeting
Nov 9
18:45
Profile gaute Gaute Grov
Nov 9, 2017
18:45 - 20:15
Rådhusgata 20, Oslo, Norge
Gaute Gaute Grov
Vi jobber med
Lese-, skrive og lyttestrategier

Læringsmål
Bli kjent med prøveformatet og vurderingsveiledningene
Språkkrav for høyere utdanning

MON 13 NOV
Time
Meeting
Nov 13
19:00
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 13, 2017
19:00 - 20:30
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Vokabular
 • Adjektiviske leddsetninger og fraser
 • Tekstbinding og -struktur 

Læringsmål
 • Kunne holde en klar og forberedt presentasjon av deg selv
 • Kunne tilpasse språket til situasjonen
 • Kunne skrive et formelt men personlig brev (søknad)
 • Kunne formidle erfaringer og faglig kunnskap til andre

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 6. Utdanning og arbeidsliv
WED 15 NOV
Time
Meeting
Nov 15
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 15, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Formelt subjekt
 • Modaleverb
 •  Hva skjer, hvordan og når?

Læringsmål
 • Kunne hente ut hovedinnholdet fra en tekst og bruke det til i en diskusjon om tema
 • Bli kjent med vær varsom-plakaten
 • Kunnen være aktiv i uformell samtale og  kommentere, vurdere og komme med forslag 
  og synspunkter

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 7. Media

MON 20 NOV
Time
Meeting
Nov 20
19:00
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 20, 2017
19:00 - 20:30
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Leddsetninger
 • Spørrepronomen 
 • Partisipper

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få innblikk i norsk politikk og dagsaktuelle temaer

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 8. Norsk politikk

WED 22 NOV
Time
Meeting
Nov 22
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 22, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Ordlaging
 • Partikkelverb

Læringsmål

 • Utvide vokabularet ditt
 • Få innsikt i landets historie og dagsaktuelle temaer.
 • Øve på å uttrykke dine synspunkter og argumentere saklig for disse

MON 27 NOV
Time
Meeting
Nov 27
18:45
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 27, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Retorikk
 • Kroppsspråk
 • Intonasjon
 • Lytting

NB! Før timen skal du:
Du skal velge ut et tema som dere har vært inne på tidligere på kurset og holde en kort, men informerende og engasjerende presentasjon om tema.


Læringsmål
 • Kunne holde klare, forberedte innlegg om et emner relatert  til egne interesseområder 
Nov 27
19:00
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 27, 2017
19:00 - 20:30
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Det-setninger
 • Upersonligedet-setninger
 • Presentering
 • At-setningerog 
 • Infinitivkonstruksjoner
 •  Utbrytning

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få kjenneskap til og forståelse for det norske rettssystemet

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 8. Norsk politikk
WED 29 NOV
Time
Meeting
Nov 29
19:00
B2 Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 29, 2017
19:00 - 20:30
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Ord og uttrykk for å dele meninger om en sak
 • Uttrykke uenighet
 • Argumentasjon
 • Ytringssyntaks


Læringsmål
 • Kunne delta aktivt i diskusjoner og argumentere for  egne synspunkter på en nyansert måte
 • Kunne stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 


MON 4 DEC
Time
Meeting
Dec 4
18:45
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Dec 4, 2017
18:45 - 20:15
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
Lese-, skrive og lyttestrategier

Læringsmål
Bli kjent med prøveformatet og vurderingsveiledningene
Språkkrav for høyere utdanning

INSTRUCTORS

Nancyovrehus
Nancy Øvrehus
Stavanger
Gaute
Gaute Grov
Oslo

LESSONS

Course lessons

Units

11

Estimated time

3h 7m

Assignments

3

Units

14

Estimated time

2h 19m

Assignments

6

Units

11

Estimated time

3h 44m

Assignments

2

Units

13

Estimated time

2h 23m

Assignments

5

Units

5

Estimated time

1h 51m

Assignments

3

Units

19

Estimated time

6h 43m

Assignments

6

Units

6

Estimated time

2h 4m

Assignments

3

Units

10

Estimated time

2h 20m

Units

9

Estimated time

5h 49m

Denne leksjonen bygger på TV2's tv-serie Alle tiders måltid hvor vi følger en helt vanlig norsk familie på en tidsreise fra 1920 til og med 1990-tallet. Du lærer en hel del om både nyere norsk historie og hvordan levemåten og kulturen har utviklet seg.

Units

4

Estimated time

1h 58m

Assignments

1

Points

50

- Hvordan skape pathos, logos, ethos? - retorikk

- Lytting

 

Læringsmål

 • Kunne holde klare, forberedte innlegg om et emner relatert  til egne interesseområder 
Book this course
Choose a licence option
B2 Norskkurs
Choose a group
Stavanger

B2 Høst 2017 (Stavanger)

kr5,990.00
Starts Monday, October 23, 2017
70.0 hours
B2 Upper Intermediate Norwegian (fast-track)
B2 Høst 2017 (Stavanger)
Total: kr0.00

You need to sign up or sign in to book this course!