Loading…

B2 Upper Intermediate Norwegian (online course)

The B2 course is all about finalizing your understanding of the Norwegian language. Improve your conversational skills and enhance the technical part of the language. You will be equipped to handle all common language situations in Norway and do so confidently.

 • Course ID: 6
 • Category: Norwegian
 • CEFR Level: Upper-intermediate level (B2)

WELCOME TO A UNIQUE LEARNING EXPERIENCE!

Lingu’s Norwegian language courses are designed for adults who want to learn to speak and understand the Norwegian language and who need more flexibility in their training.

 

The B2 online course consists of one classroom per week where you focus on oral skills and a online course on your member page with tasks in writing, reading, listening. The course's methodology emphasizes active learning. As a course participant you will be active in both your own learning process and in your fellow students' learning. The course has a community based approach.

Subscribe now and start the course right away!

 

Learning objectives for B2

The upper-intermediate level is where you will be able to communicate effortlessly and fluently with native speakers. Your goals for learning Norwegian are now within reach.

We will cover

 • The inner workings of the Norwegian society
 • Admission requirements for higher education in Norway
 • Advanced level conversation skills
 • Write various forms of texts

 

Course duration

The expected duration is 2-3 months. However, each member will follow his or her own individual learning plan.

6 - 8 hours of study per week should allow you to complete this level in eight to ten weeks. 

 

Accredited language course provider

Lingu is accredited by Kompetanse Norge. You will get a course certificate, which is valid for permanent residence and citizenship applications in Norway. You can be accredited for maximum 12 hours per week for all learning activities combined.

 

See the schedule for more information about time and topic.

 

Payment

This course is a subscription course, which means you will set up a monthly or quarterly payment agreement, and your card will automatically be charged for your access until you unsubscribe.

When you have completed level, you can upgrade to the next level with a simple click!

 

 

Course materials

No course materials or books are strictly required in order to attend our courses.

 

B2 level test

After 8 weeks, you will get access to a level test for B2.

 

 

There’s no contract. You can unsubscribe at any time!

Stavanger
Oslo
Bergen
Online
WED 20 SEP
Time
Meeting
Sep 20
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Sep 20, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
Vokabular


Læringsmål
 • Kunne skrive sammendrag av hovedinnholdet
 • Å være kreativ i skriveprosessen

 Domene
Offentlig
THU 21 SEP
Time
Meeting
Sep 21
12:00
Conversation B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Sep 21, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi snakker sammen om eldreomsorgen i Norge og i andre land.
Sep 21
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Sep 21, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • substantiviske leddsetninger

Læringsmål
 • kunne starte, opprettholde og avslutte en samtale om kjente emner

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=420

Domene 
Offentlig
SAT 23 SEP
Time
Meeting
Sep 23
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Sep 23, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

MON 25 SEP
Time
Meeting
Sep 25
18:30
Conversation B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Sep 25, 2017
18:30 - 19:30
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Grammatikk
 • rettskriving
 • ordstilling
 • formelt subjekt
 • post-verbial nekting

Læringsmål
 • kunne skrive en sammenhengende tekst uten mange feil
TUE 26 SEP
Time
Meeting
Sep 26
20:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Sep 26, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi snakker om likestilling og øver på å  bruke fraser som  "jeg synes" ,"jeg tror" ,"jeg mener" og "uenig/enig i" "enig/enig om for å uttrykke meninger.
WED 27 SEP
Time
Meeting
Sep 27
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Sep 27, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Formelt subjekt
 • Ord og uttrykk for å begrunne dine synspunkter
 • Leserinnlegg

Læringsmål
 • Kunne hente ut hovedinnholdet fra en tekst og bruke det til i en diskusjon om tema
 • Bli kjent med vær varsom-plakaten
 • Kunnen være aktiv i uformell samtale og  kommentere, vurdere og komme med forslag 
  og synspunkter

 Domene
Offentlig

THU 28 SEP
Time
Meeting
Sep 28
12:00
Profile gaute Gaute Grov
Sep 28, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi snakker sammen om hva som er et sunt kosthold og en sunn livsstil og om usunne vaner.
Sep 28
18:45
Conversation B1 Online
Profile cv pic Milan Tosic
Sep 28, 2017
18:45 - 19:45
Online
Cv pic Milan Tosic
Grammatikk
verb
formelt subjekt

Læringsmål
 • å kunne forstå og skrive tekster med et formelt språk.
SAT 30 SEP
Time
Meeting
Sep 30
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Sep 30, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig


MON 2 OCT
Time
Meeting
Oct 2
17:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 2, 2017
17:45 - 18:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi øver på å holde en presentasjon på norsk

TUE 3 OCT
Time
Meeting
Oct 3
20:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Oct 3, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi går hovedregelen og - unntak samsvarsbøying av adjektiv før vi ser på et bilde sammen og prøver å beskrive det ved bruk av adjektiv.
WED 4 OCT
Time
Meeting
Oct 4
20:00
Conversation B2
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Oct 4, 2017
20:00 - 21:00
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Retorikk
 • Kroppsspråk
 • Intonasjon
 • Lytting

Læringsmål
 • Kunne holde klare, forberedte innlegg om et emner relatert  til egne interesseområder 
THU 5 OCT
Time
Meeting
Oct 5
12:00
Conversation B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Oct 5, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi snakker sammen om i hvilken grad journalister her ytringsfrihet. Du vil få muligheten til å fortelle om dine meninger og begrunne dem. 
Oct 5
18:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 5, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig
SAT 7 OCT
Time
Meeting
Oct 7
12:00
Big group B1 Online
Profile kari Kari Hennum
Oct 7, 2017
12:00 - 13:00
Online
Kari Kari Hennum
Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
MON 9 OCT
Time
Meeting
Oct 9
18:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 9, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv
TUE 10 OCT
Time
Meeting
Oct 10
20:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Oct 10, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.

WED 11 OCT
Time
Meeting
Oct 11
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Oct 11, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Ord og uttrykk for å dele meninger om en sak
 • Uttrykke uenighet
 • Argumentasjon
 • Ytringssyntaks


Læringsmål
 • Kunne delta aktivt i diskusjoner og argumentere for  egne synspunkter på en nyansert måte
 • Kunne stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 
THU 12 OCT
Time
Meeting
Oct 12
12:00
Conversation B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Oct 12, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger

Læringsmål
å kunne presentere deg selv og  og egen kompetanse og  svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

Domene
Arbeidsliv

Oct 12
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 12, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
SAT 14 OCT
Time
Meeting
Oct 14
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 14, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

MON 16 OCT
Time
Meeting
Oct 16
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 16, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
TUE 17 OCT
Time
Meeting
Oct 17
20:00
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Oct 17, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi ser på uformelle regler i arbeidslivet og snakker sammen om dem.
WED 18 OCT
Time
Meeting
Oct 18
20:00
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Oct 18, 2017
20:00 - 21:00
Online
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
Lese-, skrive og lyttestrategier

Læringsmål
Bli kjent med prøveformatet og vurderingsveiledningene
Språkkrav for høyere utdanning

Domene
Opplæringsdomenet
THU 19 OCT
Time
Meeting
Oct 19
12:00
Conversation B1 Online
Profile gaute Gaute Grov
Oct 19, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Vi later som vi er på jobb og har lunsjpause …- Hva snakker vi om?
Oct 19
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 19, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk:
 • Substantiv
 • Helsetninger og setninger med "det".


SAT 21 OCT
Time
Meeting
Oct 21
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 21, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig


MON 23 OCT
Time
Meeting
Oct 23
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 23, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine planer og ønsker
 • kunne fortelle om dine egenskaper og din kompetanse
 • få kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gjør før timen
Tenk på hva din drømmejobb er og hva som er viktig for at du skal trives i en jobb.

Domene

Arbeidsliv
TUE 24 OCT
Time
Meeting
Oct 24
20:00
Conversation B1 Online
Profile pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Oct 24, 2017
20:00 - 21:00
Online
Pia300px Pia Lorentzen Skjennum
Vi blir kjent og går gjennom hva du bør kunne når du er ferdig med dette kurset.
Vi ser også på eksempelsvar på kompetansenorge.no og sammenligner svar på nivå A2 og nivå B1.
WED 25 OCT
Time
Meeting
Oct 25
20:00
Conversation B2
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Oct 25, 2017
20:00 - 21:00
35 experience points available. Lese og lytte, Grammatikk, Vokabular, and Samtale
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Grammatikk
 • Vokabular
 • Inversjon
 • Indirekte tale 

Læringsmål
 • Få bedre forståelse av hva det vil si å være på nivå B2
 • Økt bevissthet rundt  læringsstrategier du kan ta i bruk


THU 26 OCT
Time
Meeting
Oct 26
12:00
Profile gaute Gaute Grov
Oct 26, 2017
12:00 - 13:00
Online
Gaute Gaute Grov
Grammatikk
 • substantiv
 • tekstbinding
 • eiendomsord

Læringsmål
 • kunne skrive sammenhengende tekster om kjente emner
 • kunne gjengi et hendelsesforløp som en sammenhengende framstilling 

Oppgaver til timen:

Hvor:
Medlemssiden på lingu.no
Kurs: Grammatikk- og skrivekurs B1
Oppgaver: 8. Ubestemt og bestemt form i skriving og 9. Ubestemt og bestemt form

Oct 26
18:45
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 26, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Vi jobber med
 • imperativ
 • muntlig interaksjon
 • vokabular

Læringsmål
 • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål
 • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)
SAT 28 OCT
Time
Meeting
Oct 28
12:00
Big group B1 Online
Profile img 3077 Kathrine Kittelsen
Oct 28, 2017
12:00 - 13:00
Online
Img 3077 Kathrine Kittelsen
Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
MON 30 OCT
Time
Meeting
Oct 30
18:45
Conversation B1 Online
Profile yngvil Yngvil Vatn Guttu
Oct 30, 2017
18:45 - 19:45
Online
Yngvil Yngvil Vatn Guttu
Grammatikk
 • sammensatte substantiv
 • ordforråd

Læringsmål
 • kunne søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i  faktatekster 
 • kunne uttryke egne synspunkter og forklare og begrunne disse

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=360

Domene
Offentlig

WED 1 NOV
Time
Meeting
Nov 1
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 1, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Samtale, Grammatikk, Vokabular, and Lese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular
 • Bindeord
 • Ubestemt og bestemt form
 • tekstsyntaks
 • Noen verbregler 

Læringsmål
 • Få bedre forståelse av hva det vil si å skrive på nivå B2
 • Økt bevissthet rundt skrivestrategier du kan ta i bruk
WED 8 NOV
Time
Meeting
Nov 8
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 8, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Grammatikk, Vokabular, Samtale, and Lese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular
 • Er eller har
 • s- Passiv 

Læringsmål
 • Utvide vokabularet ditt
 • Få innsikt i landets historie og dagsaktuelle temaer.
 • Øve på å skrive leserinnlegg

Domene
Offentlig
WED 15 NOV
Time
Meeting
Nov 15
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 15, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Lese og lytte, Samtale, Vokabular, and Grammatikk
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular 
 • Ordstilling på høyere nivå innholdsforståelse

Læringsmål
 • Kunne uttrykke deg om kunst- og kulturliv
 • Kreativ skriving

Domene
Offentlig og personlig


WED 22 NOV
Time
Meeting
Nov 22
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 22, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Grammatikk, Vokabular, Samtale, and Lese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular
 • Adjektiviske leddsetninger og fraser
 • Tekstbinding og -struktur 

Læringsmål
 • Kunne holde en klar og forberedt presentasjon av deg selv
 • Kunne tilpasse språket til situasjonen
 • Kunne skrive et formelt men personlig brev (søknad)

Domene
Arbeidslivsdomenet

WED 29 NOV
Time
Meeting
Nov 29
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Nov 29, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Lese og lytte, Samtale, Vokabular, and Grammatikk
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Synonymer
 • Sammenlikne
 • Tekstsyntaks

Læringsmål
 • Kunne lese og forstå artikler 
 • Kunne skrive en saklig tekst samt gi uttrykk for og argumentere for eget syn på saken

Domene
Arbeidslivsdomenet


WED 6 DEC
Time
Meeting
Dec 6
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Dec 6, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Lese og lytte, Samtale, Vokabular, and Grammatikk
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Vokabular/synonymer
 • Preposisjoner
 • Debattinnlegg

Læringsmål
Kunne presentere en sak eller en problemstilling  og argumentere for eget syn på saken
Kunne lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål
Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse

Domene
Opplæringsdomenet
WED 13 DEC
Time
Meeting
Dec 13
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Dec 13, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Vokabular, Grammatikk, Samtale, and Lese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Partisipper
 • Vokabular 

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få innblikk i norsk politikk og dagsaktuelle temaer

Domene
Offentlig

WED 20 DEC
Time
Meeting
Dec 20
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Dec 20, 2017
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Grammatikk, Vokabular, Samtale, and Lese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
Vokabular


Læringsmål
 • Kunne skrive sammendrag av hovedinnholdet
 • Å være kreativ i skriveprosessen

 Domene
Offentlig
WED 3 JAN
Time
Meeting
Jan 3
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Jan 3, 2018
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Grammatikk, Vokabular, Samtale, and Lese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Formelt subjekt
 • Ord og uttrykk for å begrunne dine synspunkter
 • Leserinnlegg

Læringsmål
 • Kunne hente ut hovedinnholdet fra en tekst og bruke det til i en diskusjon om tema
 • Bli kjent med vær varsom-plakaten
 • Kunnen være aktiv i uformell samtale og  kommentere, vurdere og komme med forslag 
  og synspunkter

 Domene
Offentlig

WED 10 JAN
Time
Meeting
Jan 10
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Jan 10, 2018
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Grammatikk, Vokabular, Samtale, and Lese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Lytteforståelse
 • Vokabular 

Læringsmål
 • Kunne stille kritiske spørsmål til lesestoff
 •  Kunne gjøre rede for egne meninger i en diskusjon 
  og underbygge dem med relevante forklaringer, argumenter og kommentarer.

 Domene
Offentlig og personlig
WED 17 JAN
Time
Meeting
Jan 17
20:00
Conversation B2 Online
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Jan 17, 2018
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Grammatikk, Vokabular, Samtale, and Lese og lytte
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
 • Ord og uttrykk for å dele meninger om en sak
 • Uttrykke uenighet
 • Argumentasjon
 • Ytringssyntaks


Læringsmål
 • Kunne delta aktivt i diskusjoner og argumentere for  egne synspunkter på en nyansert måte
 • Kunne stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 
WED 24 JAN
Time
Meeting
Jan 24
20:00
Profile nancyovrehus Nancy Øvrehus
Jan 24, 2018
20:00 - 21:00
Online
35 experience points available. Lese og lytte, Samtale, Vokabular, and Grammatikk
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Vi jobber med
Lese-, skrive og lyttestrategier

Læringsmål
Bli kjent med prøveformatet og vurderingsveiledningene
Språkkrav for høyere utdanning

Domene
Opplæringsdomenet

INSTRUCTORS

Agnes300px
Agnes Wigestrand Hoftun
Aud inger
Aud Inger Åsjord
Stavanger
Team3
Nora Wifstad
Oslo

LESSONS

Course lessons

Units

10

Estimated time

0h 35m

This lesson is meant for new students at Lingu, and covers what you need to know in order to have a successful learning experience with us.

Units

11

Estimated time

3h 7m

Assignments

3

Units

14

Estimated time

2h 19m

Assignments

6

Units

11

Estimated time

3h 44m

Assignments

2

Units

13

Estimated time

2h 23m

Assignments

5

Units

5

Estimated time

1h 51m

Assignments

3

Units

19

Estimated time

6h 43m

Assignments

6

Units

6

Estimated time

2h 4m

Assignments

3

Units

10

Estimated time

2h 20m

Units

3

Estimated time

0h 3m

Units

9

Estimated time

5h 49m

Denne leksjonen bygger på TV2's tv-serie Alle tiders måltid hvor vi følger en helt vanlig norsk familie på en tidsreise fra 1920 til og med 1990-tallet. Du lærer en hel del om både nyere norsk historie og hvordan levemåten og kulturen har utviklet seg.

Units

15

Estimated time

7h 15m

Assignments

2

Units

4

Estimated time

1h 58m

Assignments

1

Points

50

- Hvordan skape pathos, logos, ethos? - retorikk

- Lytting

 

Læringsmål

 • Kunne holde klare, forberedte innlegg om et emner relatert  til egne interesseområder 
Book this course
Online
B2 Live online classes
Access to all online classes and resources
kr1,790.00 per month
B2 Upper Intermediate Norwegian (online course)
Total: kr0.00

You need to sign up or sign in to book this course!