Loading…

C1 English course Advanced – Reach for the Sky

Med dette kurset når du nye høyder i din språkutvikling. Du vil få god flyt i språket og føle at du behersker det i løpet av kursperioden. Vi vil ta for oss avanserte språkformer slik som hypotetiske og vage uttrykk, samt avansert grammatikk og vokabular.

  • Course ID: 26
  • Category: English
  • CEFR Level: Advanced level (C1)

Mål og målsettinger

Etter å ha gjennomført kurset, vil du:

• Kunne kommunisere på en presis måte ved hjelp av hverdagslig språkbruk;
• Kunne bruke et avansert vokabular og grammatikk med selvtillit;
• Kunne uttrykk deg selv med selvsikkerhet;
• Beherske språket.

 

Kursbeskrivelse

Med dette kurset vil du endelig beherske engelsk på et nært morsmålsnivå. Kursdeltakere på dette nivået kan allerede en god del engelsk. Derfor er hensikten med kurset å få deg til å bruke allerede  innlært vokabular samt utvide ditt vokabular og heve grammatikknivået. Du vil få trening i å forstå og henge med i lengre tekster og samtaler.

Videre vil du også få trening i å uttrykke deg spontant, gi synspunkter og argumentere for dem. Kurset hjelper deg å utvide ditt vokabular ved hjelp av øvelser i bruk av mengdeord, prefikser, suffikser og verbfraser. Kurset legger til rette for at du får så mye snakketrening som mulig i timen. I begynnelsen av hver time varmer vi opp med spill/lek. Du vil få hjemmearbeid i relevant grammatikk og vokabular og uttale.

 

Metode og vurderingsformer

For å heve ditt språknivå vil du kurset bestå i mange samtaleoppgaver, korte forelesninger i engelsk uttale for nordmenn og plenumsdiskusjoner. Kurset følger et vel utformet og utfyllende læreverk med en fastsatt progresjon, men din progresjon vil også bli vurdert underveis i kurset.

Ved kursstart vil vi fokusere på å revidere tidligere tilegnet grammatikk, mens vi senere i kursperioden vil fokusere på spesifikke grammatiske elementer. Samtlige kursdeltakere vil få tilbakemelding på deres personlige fremgang kontinuerlig i løpet av kursperioden.

 

Betaling

Dette kurset er et abonnementskurs. Dette betyr at du inngår en månedlig betalingsavtale. Kortet ditt vil automatisk bli belastet helt til du sier opp abonnementet. Du kan stanse abonnementet når du vil.

Når du har fullført et nivå, kan du gå videre til neste nivå med et enkelt klikk.

 

Kursmateriell

Kursboken er obligatorisk for alle kursdeltakere. Du kan kjøpe den hos oss når du kommer til første time, eller bestille den på nettet ved å følge linken under.

New Headway Advanced (kjøp den her)

Online
Oslo
Stavanger
THU 2 MAR
Time
Meeting
Mar 2
17:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Real or hypothetical
Unlimited seats
My grandfather would drive me to the beach when I was young. If he left earlier, he would be here. Which is real and which is hypothetical.
TUE 7 MAR
Time
Meeting
Mar 7
19:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Verb patterns
Unlimited seats
I want to eat icecream.
I enjoy eating icecream.
Why do we use these forms.
THU 9 MAR
Time
Meeting
Mar 9
17:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
A and B sentences - relative clauses
Unlimited seats
That man, who is standing at the bar, is my brother.
That man standing at the bar is my brother. 

Why can we use both of these sentences?
TUE 14 MAR
Time
Meeting
Mar 14
19:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Verb patterns 2
Unlimited seats
I enjoy eating an icecream
I want to eat an icecream 
I look forward to eating an icecream
I would rather eat an icecream

Do you know all of these forms?
THU 16 MAR
Time
Meeting
Mar 16
17:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Metaphorical English
Unlimited seats
Learn and use commonly used metaphors in English
TUE 21 MAR
Time
Meeting
Mar 21
19:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
The body and adverbs
Unlimited seats
We use the body a lot in everyday language.
Also, use commonly used adverbs to really say what you mean.
THU 23 MAR
Time
Meeting
Mar 23
17:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Linking words
Unlimited seats
...the future comes towards you AND recedes behind you.
HOWEVER, every leap year a second is added.
In cities, WHERE time never changes.

Use linking words in a more natural way.
TUE 28 MAR
Time
Meeting
Mar 28
19:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Countries and nationalities
Unlimited seats
Discussing people, nationalities and English as an international language
THU 30 MAR
Time
Meeting
Mar 30
17:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Avoid repeating yourself
Unlimited seats
Use more fluent English sentence forms
TUE 4 APR
Time
Meeting
Apr 4
19:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Simple, continuous, active, passive
Unlimited seats
Grammatical verb forms is English. I come from Norway or I am coming from Norway. I made a decision or a decision has been made.
THU 6 APR
Time
Meeting
Apr 6
17:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Describing trends in business
Unlimited seats
Quite often you must describe how facts a figures rise and fall. Do the figures increase dramatically or did they have a dramatic decrease?
TUE 18 APR
Time
Meeting
Apr 18
19:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Adverbs that go together - highly motivated
Unlimited seats
There are so many words in English. The good news is that there are many words that always go together.
THU 20 APR
Time
Meeting
Apr 20
17:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Markers for ideas
Unlimited seats
Really? Actually... In fact... By the way... Use much more fluent tags and markers to give you more flexibility in English.
TUE 25 APR
Time
Meeting
Apr 25
19:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Adding emphasis and making a point
Unlimited seats
The point I'm trying to make is... Make your point more clear with adding emphasis.
THU 27 APR
Time
Meeting
Apr 27
17:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Passive ways
Unlimited seats
How do you tell someone information without stating where you got the information from?  It is said that... 
TUE 2 MAY
Time
Meeting
May 2
19:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Will, would, can, could, should, may, might or must
Unlimited seats
Ability, probability, permission, willingness and obligation. What is the meaning behind the words?
THU 4 MAY
Time
Meeting
May 4
17:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Real or hypothetical
Unlimited seats
My grandfather would drive me to the beach when I was young. If he left earlier, he would be here. Which is real and which is hypothetical.
TUE 9 MAY
Time
Meeting
May 9
19:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Verb patterns
Unlimited seats
I want to eat icecream.
I enjoy eating icecream.
Why do we use these forms.
THU 11 MAY
Time
Meeting
May 11
17:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
A and B sentences - relative clauses
Unlimited seats
That man, who is standing at the bar, is my brother.
That man standing at the bar is my brother. 

Why can we use both of these sentences?
TUE 16 MAY
Time
Meeting
May 16
19:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Verb patterns
Unlimited seats
I enjoy eating an icecream
I want to eat an icecream 
I look forward to eating an icecream
I would rather eat an icecream

Do you know all of these forms?
THU 18 MAY
Time
Meeting
May 18
17:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Metaphorical English
Unlimited seats
Learn and use commonly used metaphors in English
TUE 23 MAY
Time
Meeting
May 23
19:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
The body and adverbs
Unlimited seats
We use the body a lot in everyday language.
Also, use commonly used adverbs to really say what you mean.
TUE 30 MAY
Time
Meeting
May 30
19:00
C1 Rådhusgata 20, Oslo, Norway
Profile julian Julian Griffin
Address
Rådhusgata 20, Oslo, Norway
View on map
Linking words
Unlimited seats
...the future comes towards you AND recedes behind you.
HOWEVER, every leap year a second is added.
In cities, WHERE time never changes.

Use linking words in a more natural way.

INSTRUCTORS

Julian
Julian Griffin
Oslo
Book this course
Oslo
C1 English classes in Oslo
Tilgang til alle undervisningstimer og workshops i engelsk i Oslo
990.00 kr per month
C1 English course Advanced – Reach for the Sky: 0.00 kr
Total: 0.00 kr

You need to sign up or sign in to book this course!