Loading…

16. Lov og rett

B2

You need to register or sign in to attend this class!

Nov 27, 2017
19:00 - 20:30
Madlaveien 10, Stavanger, Norge
Nancyovrehus Nancy Øvrehus
Grammatikk
  • Det-setninger
  • Upersonligedet-setninger
  • Presentering
  • At-setningerog 
  • Infinitivkonstruksjoner
  •  Utbrytning

Læringsmål
  • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
  • Få kjenneskap til og forståelse for det norske rettssystemet

Nettoppgaver til timen:
Leksjon 8. Norsk politikk
Group page Member area home